To już pewne! Odzyskaj  myto za okres 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

To już pewne! Odzyskaj myto za okres 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

To już pewne! Odzyskaj  myto za okres 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Już od 3 listopada będzie można wnioskować o zwrot nienależnie uiszczonego Myta w okresie od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Trybunał Sprawiedliwości UE dnia 28 października 2020 r. zakwestionował doliczanie kosztów policji drogowej do kosztów drogowych. Dlatego Republika Federalna Niemiec zaktualizowała sposób obliczania kosztów drogowych. Zmieniona ustawa, której celem jest dopasowanie taryfy opłat drogowych po ponownym obliczeniu kosztów drogowych z mocą wsteczną za okres od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r., weszła w życie 1 października 2021 r.

Co to oznacza dla przewoźników?

Przewoźnicy mogą wnioskować o zwrot kosztów przejazdów, które odbyły się w okresie od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. odpowiednio do udziału kosztów w stawce opłaty drogowej. O zwrot wskazanych kosztów można ubiegać się od dnia 3 listopada 2021 r. poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem platformy online do BAG.

Jak uzyskać zwrot z maut?

Wniosek o zwrot niesłusznie poniesionych kosztów można złożyć za pośrednictwem TC Kancelaria Prawna. Do złożenia wniosku potrzebne są odpowiednie zestawienia opłat drogowych, które można pobrać bezpłatnie z portalu klienta Toll Collect. W przypadku problemów z pobraniem zestawienia opłat na portalu klienta należy kontaktować się telefonicznie (tel. 00800 0 222 2628 – obsługa w języku polskim) bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail (info@toll-collect.de) z Toll Collect.

Jak prezentują się nowe, obniżone stawki drogowe?

  • Pojazdy o DMC od 7,5t do 12t – 6,5 eurocentów/km
  • Pojazdy o DMC od 12t do 18t – 11,2 eurocentów/km
  • Pojazdy o DMC większej niż 18t z max. 3 osiami – 15,5 eurocentów/km
  • Pojazdy o DMC większej niż 18t z 4 lub więcej osiami – 16,9 eurocentów/km

Autor:Paulina Eliasz z TC Kancelaria Prawna

Najpopularniejsze