Polski

Transformacja logistyki. Od tradycyjnej sieci sprzedaży do e-commerce. Cześć 3

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Transformacja logistyki. Od tradycyjnej sieci sprzedaży do e-commerce. Cześć 3

Do tej pory zidentyfikowaliśmy i poddaliśmy analizie (moim subiektywnym zdaniem) najważniejsze obszary zmian podczas transformacji. Należy zatem w oparciu  o zebrana dane podjąć kilka decyzji, które będą mieć wpływ na funkcjonowanie logistyki w nowej e-commerce’owej rzeczywistości. Poniżej prezentuję kilka scenariuszy, które mogą zaistnieć w procesie decyzyjnym.

Scenariusz 1

Decyzja o dokonaniu outsourcingu operacji logistycznych, ponieważ wymagane zmiany są zbyt czaso i kapitało chłonne. Z pewnością  jest to słuszna decyzja dla większości małych i średnich firm. Dzięki temu będą miały one kontrolę nad kosztami operacji logistycznych (które będą skalowalne) oraz pozwolą się skupić na głównej działalności przedsiębiorstwa.

Scenariusz 2

Reenginering dotychczasowych procesów w celu dostosowania ich do nowych wymagań. Każdy magazyn już na początku transformacji jest inny, zatem nie istnieje jeden skuteczny w każdym przypadku model zmian. Sugeruję, aby w pierwszej kolejności skupić się na identyfikacji wąskich gardeł i ich eliminacji. Powinniśmy zastosować podejście end to end mając na celu bilansowanie przepływu. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że problemem może być dotychczasowy proces zbiórki, to należałoby rozważyć: wprowadzenie multipickingu, automatyzacji procesu zbiórki poprzez zastosowanie automatyki magazynowej, minimalizacji peaków wejścia zamówień klienckich poprzez system bonusów dla klientów, wydłużenie okna czasowego oferowanego przez firmy kurierskie poprzez pre sort przesyłek według określonych zakresów kodów pocztowych.

Może się okazać (i często ma to miejsce), że dotychczasowy system informatyczny nie będzie w stanie realizować nowych zadań. W związku z tym konieczne będzie wdrożenie nowego systemu ERP (z modułem magazynowym) lub samego WMS. Problem zdefiniowania wymagań dla rozwiązania IT oraz wyboru jego dostawcy jest bardzo szerokim zagadnieniem, wymagającym osobnej analizy i artykułu.

Scenariusz 3

Budowa nowego szytego na miarę centrum dystrybucyjnego. Z pewnością to rozwiązanie jest marzeniem wielu ludzi związanych z logistyka. Pozwala dostosować infrastrukturę oraz rozwiązania IT pod wymagania konkretnej branży, asortymentu, klientów. Rozwiązanie to daje największe możliwości, ale oczywiście wymaga największego zaangażowania zarówno po stronie kapitału jak również zespołu projektowego.

Niezależnie od tego jaką drogę wybierzmy, musimy pamiętać o tym, że po każdej zmianie niezbędna jest ocena jej skuteczności. Miejmy również na uwadze możliwość ciągłego doskonalenia wprowadzonych rozwiązań (koło Deminga = cykl PDCA).

W założeniu cykl trzech artykułów dotyczących transformacji łańcuch dostaw z tradycyjnej sprzedaży opartej na sklepach/hurtowniach w kierunku e-commerce miał dać ogólny zarys problemów, z którymi spotkają  się logistycy delegowani przez zarządy swoich firm do realizacji takiego zadania. Oczywiście nie zostały tutaj poruszone wszystkie kwestie z tego obszaru, gdyż dogłębna analiza tego zagadnienie to materiał na sporych rozmiarów książkę. W związku z powyższym zachęcam wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu w celu wymiany doświadczeń i próby rozwiązania realnych problemów.

Foto: publicdomainpictures.net

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty