UE wydało rozporządzenie dotyczące …. dobrej reputacji przedsiębiorstw transportowych

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

29.04.2016
UE wydało rozporządzenie dotyczące …. dobrej reputacji przedsiębiorstw transportowych

Oficjalny Dziennik Unii Europejskiej opublikował Rozporządzenie UE nr 403, zatwierdzone 18. marca tego roku, w którym sklasyfikowane zostały naruszenia przepisów prowadzących do utraty dobrej reputacji przez przewoźników drogowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1. stycznia 2017 i zawiera listę i kategoryzację naruszeń przepisów, które mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przedsiębiorstw transportowych, a więc wartości fundamentalnej dla ich funkcjonowania. Mowa tu o naruszeniach dotyczących zarówno kierowcy, pojazdu, jak i sposobu wykonywania transportu drogowego.

Co się tyczy kierowców, Rozporządzenie jako poważne uznaje naruszenie przepisów określających okresy pracy i odpoczynku, manipulację tachografem, nieprzestrzeganie regulaminowych godzin jazdy, nieposiadanie obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub okresowej, brak prawa jazdy, oraz wykroczenia związane z pojazdem, takie jak przekroczenie masy lub wymiarów, brak ważnego przeglądu technicznego lub manipulację urządzeniami ograniczającymi prędkość.

Jeśli natomiast chodzi o przedsiębiorstwo transportowe, Rozporządzenie jako naruszenie określa: brak ważnej licencji wspólnotowej, brak ważnego zezwolenia na przewozów zwierząt, lub nieposiadanie ważnego zezwolenia na  transport towarów niebezpiecznych.

Wszystkie naruszenia klasyfikowane są wg ich wagi na trzy grupy: poważne, poważniejsze i najpoważniejsze. W przypadku naruszeń najpoważniejszych może zostać wszczęte postępowanie administracyjne, które może się zakończyć utratą pojazdu. Jeśli przewoźnik dopuści się trzech poważnych naruszeń w ciągu jednego roku, uznaje się je automatycznie za naruszenie poważniejsze. Jeśli w ciągu jednego roku  liczba poważniejszych naruszeń przekroczy trzy, wobec kierowcy może zostać wszczęte postępowanie administracyjne, wskutek którego może on stracić pojazd.

Rozporządzenie UE 2016/403 w pełnym brzmieniu TUTAJ

banner

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty