Ukraińskie prawa jazdy będą lada moment uznawane w Unii Europejskiej
Fot. Trans.INFO

Ukraińskie prawa jazdy będą lada moment uznawane w Unii Europejskiej

Nowe tymczasowe przepisy unijne zagwarantują, że osoby uciekające przed wojną z Ukrainy będą mogły nadal używać ukraińskiego prawa jazdy, bez konieczności jego wymiany na unijny dokument lub zdawania nowego egzaminu na prawo jazdy.

Nowe tymczasowe przepisy unijne zagwarantują, że osoby uciekające przed wojną z Ukrainy będą mogły nadal używać ukraińskiego prawa jazdy, bez konieczności jego wymiany na unijny dokument lub zdawania nowego egzaminu na prawo jazdy.

Ukraińskie prawa jazdy będą lada moment uznawane w Unii Europejskiej
Fot. Trans.INFO

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe przepisy dotyczące wygasłych, zgubionych i skradzionych ukraińskich praw jazdy w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla osób mieszkających w Unii w ramach systemu ochrony tymczasowej w następstwie wojny z Rosją. Cyfrowe prawa jazdy wydane przez Ukrainę (DIIA) mogą być również uznawane po udostępnieniu i wdrożeniu przez Ukrainę narzędzi weryfikacji – informuje Komisja Europejska w oficjalnym komunikacie. 

Podjęte przez Wspólnotę środki zmniejszą też barierę dla kierowców zawodowych, pozwalając im na pracę w UE w okresie ochrony czasowej oraz ułatwiają eksport ukraińskich towarów. Ukraińscy kierowcy ciężarówek i autobusów po krótkim szkoleniu i teście będą mogli tymczasowo korzystać w UE ze zdobytych na Ukrainie kwalifikacji zawodowych.

Nowe przepisy zostały zaproponowane przez Komisję Europejską 21 czerwca 2022 r. Po ich przyjęciu przez Parlament w zeszłym tygodniu, a 18 lipca przez Radę UE, wejdą w życie pięć dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze