Przemysław Piętak

Przemysław Piętak

dyrektor ds. doradztwa w łańcuchu dostaw CBRE

Autor serwisu trans.info - Przemysław Piętak - rozwija i zarządza projektami Supply Chain Advisory związanymi ze strategią łańcucha dostaw, projektowaniem sieci, oceną operacyjną i koncepcją obiektów dla klientów przemysłowych, detalicznych i logistycznych. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy w największych światowych firmach 3PL, dobrze rozumie proces rozwoju biznesu w logistyce kontraktowej i projektowania rozwiązań oraz jest w stanie wspierać klientów, którzy poszukują nowego partnera 3PL lub chcą ocenić operacyjnie i komercyjnie wydajność obecnych. Przemysław jest związany z branżą łańcucha dostaw i logistyki od blisko 20 lat, pracując po stronie producenta (Grupa Żywiec / Heineken), firm doradczych (Roland Berger / Logisys) oraz firm logistycznych (CEVA Logistics / HUB Logistics). W swoich poprzednich zadaniach współpracował z klientami z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Holandii, Wielkiej Brytanii i innych regionów. Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Polsce.