KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Wakacyjne zakazy ruchu w Polsce dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. W związku z wcześniejszym zakończeniem roku szkolnego ograniczenia będą obowiązywały od dziś.

Zgodnie z przepisami w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego, tj. od 28 czerwca do 1 września 2019 r. ciężarówki powyżej 12 t obowiązują zakazy:

– w piątki od godz. 18 do 22.

– w soboty od godz. 8 do 14,

– w niedziele od godz. 8 do 22.

Jednak w tym roku ze względu na wcześniejsze zakończenie roku szkolnego (19 czerwca), zakazy obowiązują od przedostatniego piątku czerwca, czyli od dziś. Ministerstwo poinformowało w środę o nowelizacji rozporządzenia.

Wcześniejszy koniec roku szkolnego zbiega się w tym roku z początkiem długiego weekendu w związku ze świętem Bożego Ciała. W tym okresie przewidywany jest wzmożony ruch pojazdów, który może powodować wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to czas wyjazdów indywidualnych oraz zorganizowanych wycieczek z udziałem dzieci” – tłumaczy w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Przypominamy, że w związku ze świętem kościelnym (Wniebowzięcie NMP), w połowie sierpnia ciężarówki i zestawy powyżej 12 ton nie będą mogły poruszać się po polskich drogach:

– 14 sierpnia od godz. 18 do 22,

– 15 sierpnia od godziny 8 do 22:00.

Kto nie podlega zakazom?

Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego powyższym ograniczeniom nie podlegają m.in. pojazdy:

 1. biorące udział w usuwaniu awarii;
 2. uczestniczące w akcjach humanitarnych;
 3. pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania;
 4. przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
 5. pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 6. pracujące na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 7. przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 8. używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;
 9. używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 10. używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
 11. używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 12. pracujące w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
 13. przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 14. przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 15. przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
 16. przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 17. używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
 18. używane w transporcie kombinowanym;
 19. wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 20. powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski;
 21. które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Polski;

GITD zaznacza, że wyjątki wymienione w punktach od 3 do 21 dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Fot.Trans.INFO

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu