TransInfo

Wiosenne i letnie ograniczenia nacisku na oś na Białorusi w 2019 r.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Od 25 marca do 31 sierpnia na terenie Białorusi obowiązują wiosenne i letnie ograniczenia nacisku na pojedynczą oś. W zależności od rodzaju dróg, dopuszczalne obciążenie wynosi od 6 do 9 ton.

Wiosenne ograniczenia nacisku na oś w 2019 r.

Okres wiosennych ograniczeń trwa na Białorusi od 25 marca do 25 kwietnia. W tym czasie na wielu drogach obowiązują ograniczenia nacisku na pojedynczą oś od 6 do 9 t.

Mapa dróg Białorusi z wiosennym ograniczeniem na oś (na drogach oznaczonych kolorem czerwonym obowiązują ograniczenia nacisku do 6 t, różowym – do 8 t, niebieskim – do 9 t, na drogach zielonych ograniczenia nie obowiązują).

Ograniczenia nie obowiązują:

a) na drogach krajowych i zjazdach:

М-1/Е 30 Brześć – Mińsk – granica Federacji Rosyjskiej;

М-2 Mińsk – Port lotniczy Mińsk;

М-4 Mińsk – Mohylew;

М-5/Е 271 Mińsk – Homel;

М-7/Е 28 Mińsk – Oszmiana – granica Litwy (Kamienny Łog);

М-11/Е 85 granica Litwy (Beniakonie) – Lida – Słonim – Byteń;

М-12/Е 85 Kobryń – granica Ukrainy (Mokrany);

М-14 Druga obwodnica wokół Mińska;

Р-1 Mińsk – Dzierżyńsk;

Р-20 Witebsk – Połock – granica Łotwy (Grigorowszczyna);

Р-21 Witebsk – granica z Federacją Rosyjską (Łoźna);

Р-42 Grodno – Hoża – granica Litwy (Przewałka);

Р-49 Dymowszczyna (od drogi P-20) – Szapury (do drogi М-8/Е 95);

Р-52 Goza (od drogi Р-45) – Ostrowiec – Oszmiana;

Р-84 Brzoza – Drohiczyn;

Р-98 granica Polski (Pieszczatka) – Kamieniec – Szereszów– Świsłocz;

Р-99 Baranowicze – Wołkowysk – Pogranicznyj – Grodno;

Р-101 Prużana – Brzoza;

Р-150 Chutor (od podjazdu do miasta Grodno) – Homel;

b) w przypadku transportu pasażerów, żywych zwierząt, kwiatów, transportu pomocy humanitarnej, leków, poczty, zboża, pasz dla zwierząt, nasion, rzepaku, nawozów, towarów niebezpiecznych, mleka i produktów mlecznych, a także produktów transportowanych specjalistycznymi środkami transportu (izotermy, chłodnie);

c) pojazdów pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania;

d) transportu towarów, mających zapewnić bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa, a także pojazdów biorących udział w usuwaniu awarii;

Letnie ograniczenia nacisku na oś w 2019 r.

Od 23 maja do 31 sierpnia dopuszczalny nacisk w przypadku pojedynczej osi na asfaltowych drogach republikańskich przy temperaturze  ponad 25 st. C wynosi 6 t. Ograniczenie obowiązuje w godzinach od 11 do 20.

Ograniczenia nie obowiązują:

a) na drogach krajowych i zjazdach, wymienionych powyżej;

b) w przypadku transportu pasażerów, żywych zwierząt, kwiatów, transportu pomocy humanitarnej, przewozu masy bitumicznej, asfaltowej i betonu, ładunków ADR, ziarna, nasion, mleka i produktów mlecznych, a także specjalistycznych środków transportu, takich jak chłodnie czy izotermy;

c) pojazdów przeznaczonych do przewozu odpadów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do utylizacji i/lub przetwórstwa;

d) pojazdów pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;

e) pojazdów biorących udział w usuwaniu awarii;

Fot. beldor.centr.by

Tagi