TransInfo

Fot. AdobeStock_Dusko

Ułatwienia wizowe dla Ukraińców i Białorusinów w Polsce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało rozporządzenie, zgodnie z którym obywatele dwóch sąsiednich krajów mogą się ubiegać o wizy na prostszych zasadach.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty
|

29.12.2022

Rozporządzenie dotyczy Ukraińców i Białorusinów, którzy przebywają na terenie Polski. Mogą oni do 31 marca 2023 r. ubiegać się o wydanie wizy krajowej, składając wniosek do właściwego ministra do spraw zagranicznych. Nie muszą więc w tym celu wracać do swoich krajów ojczystych.

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie są szczególnie ważne m.in. dla kierowców wykonujących transport drogowy towarów oraz dla zatrudniających ich przewoźników. Polscy pracodawcy nie będą się bowiem martwili, że ich pracownicy z zagranicy, którym wygasły wizy, będą musieli wrócić do kraju i trzeba będzie szukać dla nich zastępstwa.

Określone zostały warunki, które muszą spełniać takie osoby.

I tak oto na przykład Białorusin, by skorzystać z tej możliwości, powinien, jak czytamy w rozporządzeniu:

  • w dniu złożenia wniosku przebywać legalnie na terytorium Polski, na podstawie ważnej wizy krajowej,
  • lub oświadczy, że: przybył do Polski najwcześniej 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium oraz bezpośrednio przed wybuchem wojny legalnie przebywał na Ukrainie,
  • lub wjechał na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej z adnotacją „Poland Business Harbour”.

Tagi