TransInfo

Fot. Port of Dover

Wprowadzenie nowej opłaty za wwóz towarów do Wielkiej Brytanii

30 kwietnia 2024 r. Wielka Brytania otworzy punkty kontroli granicznej (BCP) w celu kontroli przychodzących z Unii Europejskiej produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych średniego ryzyka. W tym terminie Brytyjczycy wprowadzą również wspólną opłatę użytkownika (Common User Charge) modelu operacyjnego Border Target Operating Model (BTOM). 

Ten artykuł przeczytasz w 7 minut

Nowa opłata użytkownika BTOM będzie obowiązywać w przypadku importu produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych wprowadzanych do Wielkiej Brytanii przez port w Dover lub Eurotunnel, które kwalifikują się do kontroli. Dotyczy ona zarówno importu do Wielkiej Brytanii, jak i tranzytów wjeżdżających i wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii.  

Pozostało 90% artykułu do przeczytania.

Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Opłatom podlegają firmy dostarczające na rynek brytyjski m.in. rośliny i produkty roślinne, aby pomóc w finansowaniu funkcjonowania obiektów obsługujących port w Dover i Eurotunnel Le Shuttle, które będą wykorzystywane do przeprowadzania kontroli fizycznych importowanych towarów.
Opłata będzie naliczona w odniesieniu do wymienionego importu, niezależnie od tego, czy importowany towar będzie poddany fizycznej kontroli w wyznaczonym punkcie przejścia granicznego, czy też nie. Opłata typu Common User Charge pobierana jest od firmy, która zarejestrowała import w IPAFFS, czyli brytyjskim informatycznym systemie obsługi importu.

Opłata będzie stosowana do wspólnych zdrowotnych dokumentów wejścia (CHED) w systemie IPAFFS, które zostaną złożone lub zmienione w dniu 30 kwietnia 2024 r. lub później.  

Zmiany lub anulacje można dokonać w powiadomieniach CHED do 2 godzin przed godziną wejścia podaną w powiadomieniu. W tym momencie powiadomienie zostanie zablokowane, a informacje zostaną wykorzystane do obliczenia opłaty” – wyjaśnia rząd brytyjski w oficjalnym komunikacie. 

Zwolnienia z opłaty

Rząd wylicza grupy towarów, które nie podlegają opłacie Common User Charge: 

  • rośliny i produkty roślinne niskiego ryzyka – jeśli te towary zostaną wcześniej zgłoszone w IPAFFS, nadal możesz zostać obciążony opłatą;
  • rośliny i produkty roślinne sprawdzane w śródlądowym punkcie kontroli zamiast w kontrolowanej przez rządowe punkty kontroli granicznej (BCP);
  • rośliny i produkty roślinne przewożone z jednego kraju do drugiego i tranzyt przez Wielką Brytanię (jest to znane jako „wykorzystywanie Wielkiej Brytanii jako mostu lądowego”) – jeśli te towary zostaną wcześniej zgłoszone w IPAFFS, nadal możesz zostać obciążony opłatą;
  • towary do użytku osobistego, które są przewożone liniami pasażerskimi Eurostar, Eurotunnel Le Shuttle lub Dover Ferry.

Sposób naliczania opłaty

Jeśli Twoje towary kwalifikują się, wspólna opłata za użytkowanie będzie miała zastosowanie do każdej pozycji towaru w dokumencie CHED. Będzie mieć zastosowanie do oddzielnych grup towarowych, nawet jeśli mają one ten sam kod towaru” – wyjaśnia rząd w komunikacie. 

Maksymalna opłata za jeden CHED będzie ograniczona do 5 grup towarowych, nawet jeśli w CHED znajduje się więcej niż 5 grup towarowych.

CHED to powiadomienie o przywozie, które składasz w IPAFFS w celu poinformowania władz w Wielkiej Brytanii o swoim imporcie. Grupa towarowa to liczba towarów wpisana jako osobna pozycja w dokumencie CHED” – przypomina rząd w komunikacie.

Stawki opłat użytkownika

Za każdą grupę towarową w dokumencie CHED będą naliczane następujące stawki.

Typ towaru Import Tranzyty
Produkty pochodzenia zwierzęcego niskiego ryzyka (POAO) 10 funtów 10 funtów
POAO średniego ryzyka 29 funtów 10 funtów
POAO wysokiego ryzyka 29 funtów 10 funtów
Żywność i pasza niepochodzące od zwierząt wysokiego ryzyka (HRFNAO) 29 funtów Brak opłat 
Rośliny i produkty roślinne niskiego ryzyka Brak typowych opłat za użytkowanie Brak opłat
Rośliny i produkty roślinne średniego ryzyka 29 funtów Brak opłat 
Rośliny i produkty roślinne wysokiego ryzyka 29 funtów Brak opłat

Maksymalna opłata za jeden CHED będzie ograniczona do 5 grup towarowych, nawet jeśli w CHED znajduje się ich więcej niż pięć. Oznacza to, że limit CHED średniego i wysokiego ryzyka będzie ograniczony do 145 funtów. Limit przesyłek POAO CHED i tranzytów POAO niskiego ryzyka będzie ograniczony do 50 funtów.

Jeżeli dokument CHED zawiera grupy towarowe o różnych kategoriach ryzyka, stawka najwyższej kategorii ryzyka będzie miała zastosowanie do wszystkich grup towarowych. Na przykład, jeśli w tym samym dokumencie CHED znajdują się grupy towarowe niskiego i średniego ryzyka, wspólna stawka opłat od użytkownika średniego ryzyka będzie miała zastosowanie do wszystkich grup towarowych.

Branża wzywa do opóźnienia kontroli

Brytyjska organizacja łańcucha dostaw w temperaturach kontrolowanych Cold Chain Federation (CCF) wezwała rząd, by przełożył nowe kontrole graniczne. CCF nalega, aby rząd przesunął na październik br. pełne wdrożenie docelowego modelu operacyjnego na granicy ze względu na obawy, że spowoduje to wzrost cen żywności i zakłócenie łańcucha dostaw artykułów spożywczych.
CCF obawia się również, że obiekty gdzie ma być prowadzona kontrola graniczna nie są w pełni przygotowane na start modelu BTOM. Jako obszary, które mogą powodować zakłócenia w przepływie towarów, organizacja podaje potencjalne niedobory kadrowe i niedokończoną infrastrukturę.
Zdaniem organizacji wymóg BTOM dotyczący 24-godzinnego powiadomienia wstępnego w przypadku przesyłek „drobnicowych” może być szczególnie uciążliwy dla mniejszych producentów i sprzedawców detalicznych, którzy w dużym stopniu polegają na tym modelu. CCF sugeruje, że wymóg ten może prowadzić do przeszkód logistycznych dla tych przedsiębiorstw.

Jak przygotować się na zmiany prawne?

Eksporterom, których dotyczą nowe regulacje, sugeruję przeprowadzenie przeglądu rozwiązań logistycznych, z których korzystają. Przede wszystkim konieczna będzie weryfikacja wpływu wydłużonego czasu transportu towarów na ich jakość i właściwości. Ważne będzie także przeanalizowanie linii komunikacyjnych między wszystkimi ogniwami dostaw – producentem, operatorem logistycznym i importerem” – mówi Grażyna Jaworska, dyrektor zarządzająca w J. Daumann Logistics.

Wpływ kontroli i kosztów 

Przypomnijmy, że wysokość nowej opłaty jest uzależniona od liczby różnych grup produktowych wpisanych w dokument wwozu (CHED) dotyczący zdrowia roślin, zwierząt i produktów od nich pochodzących, które będą wwożone na teren Wielkiej Brytanii w ramach jednej palety lub kontenera. Należy tu podkreślić, że opłata za korzystanie z infrastruktury będzie dodatkowa w stosunku do wszelkich innych opłat za przeprowadzenie inspekcji celnych. 

To oznacza, że kwota naliczana za wjazd ciężarówki przewożącej palety o różnorodnej zawartości może w skrajnych przypadkach okazać się wyższa od opłaty celnej naliczanej dla pojazdu, który transportuje tylko jeden rodzaj produktu. W efekcie może to dla wielu przedsiębiorstw zmienić kalkulację tego, czy bardziej opłacalne jest zlecanie przesyłki drobnicowej całopojazdowej – gdzie operator logistyczny w ramach jednej palety może skonsolidować dowolną liczbę produktów czy transportu częściowego.

W mojej ocenie można się spodziewać, że część brytyjskich importerów zdecyduje o zmniejszeniu częstotliwości swoich zamówień u polskich producentów, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Jednocześnie spodziewam się, że wolumen pojedynczego zamówienia może się zwiększyć” – uważa Grażyna Jaworska.

Według dyrektor zarządzającej J. Daumann Logistics warto rozważyć dostosowanie produktu oraz procesów produkcyjnych, o ile jest to oczywiście możliwe, do tych nowych czynników.

Szybka adaptacja może stać się dodatkowym elementem przewagi konkurencyjnej oferty przedsiębiorstw z Polski” – dodaje Jaworska.

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

  • ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  • dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  • dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
  • dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
  • Poznaj wszystkie korzyści
WYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.

Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł

Masz już subskrypcję?Zaloguj się

Tagi