Wynajem ciężarówki bez kierowcy zagranicą będzie łatwiejszy. Bruksela przyjęła nowe przepisy
Fot.. Trans.INFO

Wynajem ciężarówki bez kierowcy zagranicą będzie łatwiejszy. Bruksela przyjęła nowe przepisy

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął przepisy, które łagodzą ograniczenia w korzystaniu z wynajmowanych samochodów dostawczych lub ciężarowych bez kierowców z innego kraju UE.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął przepisy, które łagodzą ograniczenia w korzystaniu z wynajmowanych samochodów dostawczych lub ciężarowych bez kierowców z innego kraju UE.

Wynajem ciężarówki bez kierowcy zagranicą będzie łatwiejszy. Bruksela przyjęła nowe przepisy
Fot.. Trans.INFO

Parlament w porozumieniu z rządami państw członkowskich dał ostateczne zielone światło aktualizacji przepisów unijnych, regulujących kwestię wynajmu pojazdów ciężarowych (samochodów dostawczych lub ciężarowych) bez kierowców zagranicą.

Nowe prawo ma umożliwić przewoźnikom, firmom wynajmującym i leasingowym sprostanie krótkoterminowym, sezonowym lub tymczasowym szczytom popytu lub wymianę wadliwych lub uszkodzonych pojazdów. 

Zgodnie z przyjętymi przepisami firmy transportowe będą mogły korzystać z wynajętych pojazdów zarejestrowanych w innym kraju UE przez co najmniej dwa miesiące w roku. Państwa członkowskie mogą jednak wymagać, aby pojazdy te zostały zarejestrowane zgodnie z ich przepisami po 30 dniach użytkowania. Firmy będą musiały zgłaszać swoim władzom krajowym wykorzystanie wynajętych pojazdów, aby potwierdzić, że nie stanowią one więcej niż 25 procent całej floty pojazdów towarowych wykorzystywanych przez dane przedsiębiorstwo.

Nowe przepisy pozwolą firmom łatwiej wynajmować dodatkowe ciężarówki, zamiast je kupować, w celu zaspokojenia sezonowych potrzeb. Dają również firmom więcej opcji, swobodę przedsiębiorczości i szansę na alokację zasobów w najlepszy możliwy sposób, co prowadzi do korzyści środowiskowych i poprawy bezpieczeństwa na drogach” – skomentowała przyjęte prawo Cláudia Monteiro de Aguiar, sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego.

Przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a państwa członkowskie będą miały 14 miesięcy na przygotowanie się do zastosowania nowych przepisów.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)