Wyższe mandaty już od stycznia! Maksymalna grzywna nawet 30 tys. złotych
Fot. Lubuska Policja

Wyższe mandaty już od stycznia! Maksymalna grzywna nawet 30 tys. złotych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą wyższe mandaty za wykroczenia drogowe oraz rentę dla najbliższych osoby, która zginęła w wypadku drogowym, określonym jako umyślne przestępstwo.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą wyższe mandaty za wykroczenia drogowe oraz rentę dla najbliższych osoby, która zginęła w wypadku drogowym, określonym jako umyślne przestępstwo.

Wyższe mandaty już od stycznia! Maksymalna grzywna nawet 30 tys. złotych
Fot. Lubuska Policja

Z punktu widzenia branży transportowej jedną z ważniejszych zmian będzie ta związana z manipulacjami na tachografie. Wynika z niej, że policjant będzie mógł zatrzymać kierowcy prawo jazdy (za pokwitowaniem), jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że kierowca nie rejestrował prawidłowo na wykresówce lub karcie kierowcy swojej aktywności, prędkości ciężarówki albo przebytej drogi, z uwagi na używanie:

  • cudzej karty kierowcy
  • więcej niż jednej własnej karty kierowcy,
  • cudzej wykresówki,
  • więcej niż jednej wykresówki,
  • urządzenia manipulującego wynikami tachografu.

Ponadto ustawa wprowadza tzw. rentę dla najbliższych ofiar wypadków śmiertelnych, jeśli okaże się, że zdarzenie zostało uznane za umyślne przestępstwo.

Zwiększony został również limit punktów karnych, które może otrzymać kierowca jeżdżący nieprzepisowo. Dziś maksymalnie można dostać 10 punktów, po zmianach – do 15. Co więcej, punkty będą zerowane dopiero po dwóch latach.

Podniesiona została również wysokość mandatów. Maksymalna wysokość za niektóre przewinienia została podniesiona do 30 tys. zł. Mowa np. o wyprzedzaniu mimo zakazu, prowadzeniu pojazdu bez posiadania uprawnień albo niewskazaniu (na żądanie odpowiedniego organu) osoby, która prowadziła pojazd w określonym czasie – wymienia PAP.

Podniesiono również wysokość mandatów za takie przewinienia, jak: nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, spowodowanie zagrożenia na drodze przez kierowcę prowadzącego po użyciu alkoholu (za wszystko po 3 tys. zł).

W niektórych przypadkach poniesiono również “dolne granice grzywny (np. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2500 zł)” – czytamy na stronie prezydenta.

Wpływy z wyżej wymienionych kar będą przekazywane na finansowanie budowy dróg, ich modernizację oraz na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 r.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze