Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Z ostatniego raportu Biura Krajowego Rejestru Długów wynika, że zadłużenie polskich firm przewozowych wzrosło w przeciągu ostatniego roku o 36% i na ten moment wynosi aż 664 mln zł. Jak zatem skutecznie uchronić się przed nieuczciwymi kontrahentami? Przedstawiamy kilka praktycznych porad.

1. Dbaj o zachowanie formy pisemnej zawieranych umów

Pisemne potwierdzenie warunków zlecenia ułatwia rozwiązanie sporów, szczególnie gdy dochodzi do zmian w trakcie wykonywania usługi. Unikaj telefonicznych ustaleń lub potwierdzaj je pisemnie choćby w postaci zwrotnej wiadomości e-mail. Archiwum rozmów pozwoli Ci odtworzyć historię i przebieg ustaleń w razie wątpliwości związanych z realizacją zlecenia.

2. Wpisuj wszelkie uwagi w liście przewozowym

W sytuacjach gdy pojawiają się problemy dotyczące niezgodności towaru ze zleceniem, dochodzi do jego uszkodzenia lub opóźnienia w dostawie, zadbaj o odnotowanie takich faktów w liście przewozowym, CMR lub innym dokumencie towarzyszącym przewozowi. Wymagaj też podpisów nadawcy lub odbiorcy w przypadku odmowy załadunku czy rozładunku. Ułatwi to późniejsze dochodzenie roszczeń lub udowodnienie braku winy kierowcy.

3. Wysyłaj dokumenty i faktury listem poleconym

List polecony, szczególnie za potwierdzeniem odbioru to sposób na uniknięcie sytuacji przedłużania terminów płatności oraz ich prawidłowe wyliczanie. W większości zleceń termin ten jest liczony nie od momentu wystawienia faktury lecz od daty dostarczenia jej wraz z innymi dokumentami na adres zleceniodawcy. Zachowuj też kopie wysyłanych dokumentów co ułatwi ich odtworzenie w razie zaginięcia przesyłki.

4. Upewnij się z kim podpisujesz umowę

Upewnij się, że negocjujesz warunki i podpisujesz umowę z tym samym podmiotem, od którego później otrzymujesz zlecenie. Jest to szczególnie ważne jeśli wystawcą zlecenia jest nieznana przez Ciebie firma. Dlatego przed nawiązaniem współpracy koniecznie sprawdź opinie o kontrahencie.

5. Zwróć szczególną uwagę na warunki płatności w zleceniu

Zleceniodawca nierzadko uzależnia termin płatności od działań lub zaniechań zleceniobiorcy. Sprawdź przed przyjęciem zlecenia przewidziane w nim kary umowne, szczególnie te przewidziane za braki lub nieterminowe przesłanie dokumentów po wykonaniu usługi.

6. Zrób wszystko, by uniknąć przedawnienia wierzytelności

Pamiętaj, że większość zobowiązań w transporcie przedawnia się już po roku czasu zarówno w świetle konwencji CMR jak i Prawa Przewozowego. Nie zwlekaj zatem ze zgłoszeniem sprawy do windykacji polubownej. Jeśli ta nie przyniesie efektu i dłużnik nie uzna długu, złóż w sądzie wniosek o wydanie nakazu zapłaty lub o zawezwanie do próby ugodowej. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się dopiero po upływie 10 lat. Więcej na ten temat znajdziesz >>> TUTAJ.

7. Skorzystaj z faktoringu

Faktoring polega na przekazaniu wierzytelności instytucji zwanej Faktorem, który z chwilą nabycia monitoruje termin spłat oraz wypłaca środki pieniężne. Dzięki temu dostajesz pieniądze niemal natychmiast po przekazaniu faktury do finansowania, zwykle nie dłużej niż w kilka dni. To rozwiązanie zdecydowanie szybsze, łatwiej dostępne i nieobciążające zdolności kredytowej jak ma to miejsce np. w przypadku kredytu bankowego. Nieco więcej o faktoringu możesz przeczytać >>> TUTAJ.

Foto: Flickr

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu