Zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych w Warszawie

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych w Warszawie

Od 31 sierpnia do 2 września w niektórych częściach Warszawy będzie obowiązywał zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych. Ograniczenia związane są z wizytą osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Zakaz będzie obowiązywał od godz. 0:00 w sobotę 31 sierpnia do godz. 24:00 w poniedziałek 2 września br. Na objętych zakazem ulicach stolicy nie będzie można w tym czasie przewozić materiałów: 

-wybuchowych,

 -zapalnych i samozapalnych,

– trujących, promieniotwórczych, 

– żrących,

–  i innych, określonych w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Dodatkowo będzie obowiązywał zakaz ruchu dla pojazdów nienormatywnych (których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub których wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych) – czytamy w komunikacie urzędu. Wprowadzony zakaz dotyczy ruchu kołowego, dróg wodnych oraz kolejowych. 

Ograniczenie obejmuje Śródmieście, Mokotów i częściowo Ochotę i dotyczy następujących ulic i mostów:

– ul. Andrzeja Krzyckiego,

– ul. Raszyńska,

– ul. Towarowa,

– ul. Okopowa na odcinku od ul. Towarowej do ul. Stawki,

– ul. Stawki, 

–  ul. Muranowska,

– ul. Konwiktorska, 

– ul. Romana Sanguszki,

– ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku od ul. Romana Sanguszki do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,

– ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 

– ul. Wioślarska,

– ul. Solec, 

– ul. Czerniakowska na odcinku od ul. Solec do ul. Jurija Gagarina, 

– ul. Jurija Gagarina,

– ul. Spacerowa, 

– ul. Goworka, 

– ul. Puławska na odcinku od ul. Goworka do ul. Ludwika Waryńskiego, 

– ul. Ludwika Waryńskiego na odcinku od ul. Puławskiej do Al. Armii Ludowej, 

– Al. Armii Ludowej na odcinku od ul. Ludwika Waryńskiego do ul. Wawelskiej, 

– ul. Wawelska na odcinku od Al. Armii Ludowej do ul. Andrzeja Krzyckiego,

– ul. Żwirki i Wigury – na całej długości,

– ul. 17 stycznia – na całej długości.

– Most Śląsko-Dąbrowski,

– Most Świętokrzyski, 

– Most Ks. Józefa Poniatowskiego.

Złamanie zakazu zagrożone jest grzywną.

Fot. Flickr/Lav Ulv CC BY 2.0

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze