Polska i Białoruś ustaliły liczbę zezwoleń transportowych na 2020 rok

Polska i Białoruś ustaliły liczbę zezwoleń transportowych na 2020 rok

Polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych podczas dwudniowych obrad ustaliła wielkość kontyngentu zezwoleń na przyszły rok.

Negocjacje Komisji zakończyły się porozumieniem. Strony uzgodniły wstępną wymianę zezwoleń na 2020 rok w takiej samej wysokości, jak w tym roku. Każda ze stron otrzyma po 199 tys. zezwoleń, w tym po 170 tys. zezwoleń dwustronnych, 22 tys. tranzytowych i po 7 tys. z/do państw trzecich.

Ze względu na trudną sytuację białoruskich przewoźników, strona białoruska wystąpiła z prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości przydzielania dodatkowych zezwoleń na rok bieżący. Według informacji Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, “rozstrzygnięcie tej kwestii powinno nastąpić do końca października br.”.

Kontyngent zezwoleń do Rosji w 2020 r.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Polski i Rosji także porozumieli się w sprawie kontyngentu. W 2020 r. obie strony otrzymają po 210 tys. zezwoleń, w tym po 10 tys. zezwoleń z/do państw trzecich.

W pierwszej połowie listopada delegacje spotkają się w sprawie dodatkowych zezwoleń na 2019 rok.

Fot. Wikimedia/Grzegorz W. Tężycki CC SA 4.0

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty