Polska z Rosją uzgodniły kontyngent zezwoleń na 2020 rok

Polska z Rosją uzgodniły kontyngent zezwoleń na 2020 rok

Głównym tematem posiedzenia polsko-rosyjskiej komisji ds. międzynarodowych przewozów drogowych, które odbyło się w Moskwie, była liczba wzajemnych zezwoleń transportowych na 2020 r. Porozumienie zostało zawarte – obie strony otrzymają po 210 tys. zezwoleń.

W tym roku polsko-rosyjskie dwudniowe negocjacje prowadzone w dniach 17 i 18 września zakończyły się za pierwszym podejściem. Choć strona rosyjska zabiegała o zwiększenie liczby zezwoleń do 250 tys., a polska o zmniejszenie do 180 tys., kontyngent ustalono na poziomie 2019 r. – po 210 tys. zezwoleń dla każdej ze stron.  W tej liczbie zawarte jest po 10 tys. zezwoleń z/do państw trzecich (w ubiegłym roku zezwoleń na kraje trzecie było 64 tys.).

Rosyjskie zrzeszenie przewoźników drogowych Asmap informuje, że delegacje spotkają się w pierwszej połowie listopada w sprawie dodatkowych zezwoleń na 2019 rok.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty