Złagodzenie czasu pracy kierowców w Wielkiej Brytanii. Sprawdź zasady obowiązujące od 12 lipca
Fot. Bartosz Wawryszuk

Złagodzenie czasu pracy kierowców w Wielkiej Brytanii. Sprawdź zasady obowiązujące od 12 lipca

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Gregor Gowans

Gregor Gowans

dziennikarz Trans.INFO

12.07.2021

Złagodzenie czasu pracy kierowców w Wielkiej Brytanii. Sprawdź zasady obowiązujące od 12 lipca
Fot. Bartosz Wawryszuk

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że przepisy dotyczące godzin pracy kierowców zostaną „tymczasowo” rozluźnione od poniedziałku 12 lipca br. Złagodzenie ma na celu zaradzenie obecnemu niedoborowi kierowców, który już spowodował problemy z dostawami do brytyjskich sklepów.

Rozluźnienie ma obowiązywać do 8 sierpnia włącznie. Przepisy pozwalają na jedną godzinę dodatkowej jazdy dwa razy w tygodniu, jak również skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. Zasady będą obowiązywać w Anglii, Szkocji i Walii, ale nie w Irlandii Północnej.

Kogo dotyczy rozluźnienie?

Brytyjski rząd podaje na stronie internetowej, że każdy, kto prowadzi pojazd w Wielkiej Brytanii zgodnie z przepisami UE dotyczącymi godzin pracy kierowców i podejmuje się przewozu drogowego towarów, może w razie potrzeby skorzystać z tego złagodzenia. Rozluźnienie nie ogranicza się do określonych sektorów lub podróży.

Kierowca korzystający z tego rozluźnienia może prowadzić pojazd poza Wielką Brytanią w okresie obowiązywania tego poluzowania. Jednakże, złagodzenie obejmuje tylko jazdę na terenie Wielkiej Brytanii.

Co się zmienia?

Na stronie internetowej rządu brytyjskiego można znaleźć informację, że przepisy dotyczące godzin pracy kierowców, obowiązujące w UE, mogą zostać tymczasowo złagodzone w następujący sposób.

Złagodzenie przepisów pozwala na zastąpienie:

– dozwolonego zwiększenia dziennego limitu prowadzenia pojazdu z 9 do 10 godzin na 11 godzin (dozwolone maksymalnie dwa razy w ciągu tygodnia)

lub

– wymogu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku wynoszącego 45 godzin w okresie 2 tygodni z alternatywnym schematem tygodniowych okresów odpoczynku, jak określono poniżej, oraz zwiększenia limitu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch tygodni z 90 do 99 godzin. Umożliwia to wykorzystanie 2 kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku

Alternatywny schemat tygodniowych okresów odpoczynku dla kierowców korzystających ze zwolnienia związanego z tygodniowymi okresami odpoczynku jest następujący:

– regularny tygodniowy okres odpoczynku w okresie 2-tygodniowym można zastąpić 2 skróconymi tygodniowymi okresami odpoczynku trwającymi co najmniej 24 godziny,

– następnie należy wykorzystać 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku. Jednakże każde skrócenie tygodniowego odpoczynku należy zrekompensować w normalny sposób równoważnym okresem odpoczynku wykorzystanym przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu,

– ponadto każdy odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku łączy się z regularnym tygodniowym okresem odpoczynku wynoszącym co najmniej 45 godzin (który może być podzielony na 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku).

Tego złagodzenia nie wolno stosować w połączeniu z obowiązującymi zasadami, dotyczącymi prowadzenia pojazdów w ruchu międzynarodowym, które w pewnych okolicznościach zezwalają na dwie kolejne skrócone tygodniowe przerwy na odpoczynek.

Nie zaleca się stosowania tego złagodzenia w przypadku kierowców uczestniczących częściowo w podróżach międzynarodowych.

Jak długo będą obowiązywać złagodzone przepisy dotyczące godzin pracy kierowców?

To tymczasowe złagodzenie przepisów będzie obowiązywać od 12 lipca od godziny 12:01 do 8 sierpnia do godziny 23:59.

Kolejne tygodniowe okresy odpoczynku wykorzystane przed 12 lipca 2021 r. muszą być brane pod uwagę przy tym rozluźnieniu, przy czym do 3 kolejnych okresów odpoczynku może się zaliczać jeden wykorzystany przed 8 lipca 2021 r.

Dwa kolejne pełne regularne okresy odpoczynku, w tym odpoczynek wyrównawczy, mogą być wykorzystane w całości lub w części po zakończeniu tego odpoczynku.

Departament Transportu (DfT) zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wycofania ulgi lub przedłużenia jej obowiązywania w przypadku zmiany okoliczności.

Jak należy korzystać z odpoczynku?

Rząd Wielkiej Brytanii podkreśla, że bezpieczeństwo kierowców nie może być narażone na szwank. Zaznacza przy tym, że nie należy oczekiwać od kierowców prowadzenia pojazdu w stanie zmęczenia – pracodawcy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych użytkowników dróg.

Praktyczne wdrożenie tymczasowego rozluźnienia powinno nastąpić w drodze porozumienia między pracodawcami, pracownikami i przedstawicielami kierowców.

Ponadto, w oświadczeniu rządu dodano, że niespełnienie wymogu powiadomienia DfT będzie sygnałem dla organów wykonawczych, że złagodzenie przepisów zostało wykorzystane w niewłaściwy sposób i może dojść do podjęcia dalszych działań dochodzeniowych.

Co więcej, rząd twierdzi, że w przypadku prowadzenia pojazdu zgodnie z przepisami UE dotyczącymi godzin pracy kierowców, truckerzy muszą odnotować na odwrocie wykresów lub wydruków z tachografu powody, dla których przekraczają normalnie dozwolone limity. Jest to zwykła praktyka w nagłych wypadkach i ma zasadnicze znaczenie dla celów egzekwowania przepisów.

Tymczasowe złagodzenie zasad odzwierciedla wyjątkowe okoliczności wynikające z niedoboru kierowców samochodów ciężarowych, który powoduje poważne utrudnienia w łańcuchu dostaw. Należy je jednak stosować tylko w razie konieczności, co podkreślają brytyjskie władze, w pozostałych przypadkach należy przestrzegać normalnych zasad dotyczących godzin pracy kierowców.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze