Zmiany w czasie pracy kierowcy i wymaganiach dla busiarzy. Rewolucja w transporcie drogowym
Fot. Dorota Ziemkowska, Trans.INFO

Zmiany w czasie pracy kierowcy i wymaganiach dla busiarzy. Rewolucja w transporcie drogowym

Transport drogowy busami do 3,5 tony będą mogli wykonywać tylko ci przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotowej. Kierowcy w ruchu międzynarodowym nie będą już uznawani za przebywających w podróży służbowej - to tylko niektóre ze zmian, przyjętych dziś przez Radę Ministrów.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

07.12.2021

Transport drogowy busami do 3,5 tony będą mogli wykonywać tylko ci przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotowej. Kierowcy w ruchu międzynarodowym nie będą już uznawani za przebywających w podróży służbowej - to tylko niektóre ze zmian, przyjętych dziś przez Radę Ministrów.

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

07.12.2021
Zmiany w czasie pracy kierowcy i wymaganiach dla busiarzy. Rewolucja w transporcie drogowym
Fot. Dorota Ziemkowska, Trans.INFO

Przyjęty dziś projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawy o transporcie drogowym oraz czasie pracy kierowców dostosowuje prawo krajowe do prawa wspólnotowego, a ściślej, do wymogów wprowadzonych przez Pakiet Mobilności.

Mowa między innymi, jak podaje komunikat Rady Ministrów, o:

  • obowiązku posiadania przez przewoźnika drogowego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej, jeśli transport wykonywany jest autem o dopuszczalnej masie całkowitej mieszczącej się między 2,5 a 3,5 t,
  • uznaniu kierowców jeżdżących w ruchu międzynarodowym za pracowników delegowanych (a przez to np. wprowadzeniu wymogu wynagradzania ich na poziomie określonym w kraju, w którym pracują),
  • wymogu posiadania przez przewoźnika siedziby, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową,
  • obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski,
  • poszerzeniu katalogu wykroczeń, które prowadzą do utraty dobrej reputacji (postępowanie zostanie wszczęte wówczas, gdy np. zapadnie prawomocny wyrok w sprawie naruszenia przepisów dot. czasu pracy i odpoczynku kierowcy, dostępu do rynku i zawodu lub niewłaściwego przewozu materiałów niebezpiecznych),
  • doprecyzowaniu przepisów dot. organizacji przepisów kabotażowych.

Większość ze wspomnianych przepisów wejdzie w życie po miesiącu od ich ogłoszenia.

Branża przestrzega przed wzrostem kosztów

Analizując zatwierdzone przez rząd zmiany, branża transportowa najsilniej skupiła się na likwidacji podróży służbowej jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

W konsekwencji diety i ryczałty wypłacane po dniu wejścia w życie ustawy traktowane będą jako elementy wynagrodzenia podlegające opodatkowaniu i objęciu składkami na ubezpieczenia społeczne. Jako swoistą rekompensatę zwiększenia kosztów pracy, w projekcie zaproponowano zastosowanie do wynagrodzeń kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym przepisów ustawy o podatku dochodowym i przepisów MRPiPS o naliczaniu podstawy naliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne stosowanych dotychczas wobec pracowników zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców za granicą” – czytamy w oświadczeniu związku Transport Logistyka Polska.

Już wcześniej eksperci szacowali, że oznaczać to będzie wzrost kosztów pracy nawet o 17,5 proc. To z kolei, jak podaje TLP, “przekłada się na wzrost całkowitych kosztów przewozu drogowego średnio o co najmniej 5,5 proc.”

Dotyczy to przede wszystkim przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe nie objęte delegowaniem. W przypadku pracy kierowców objętej delegowaniem, wykonywanej w tych państwach członkowskich, w których wynagrodzenie znacznie przewyższa średnią europejską, wzrost kosztów pracy, a tym samym wzrost całkowitych kosztów wykonywanych przewozów drogowych może być wyższy” – dodaje Maciej Wroński, prezes TLP. 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)