Zmowa dealerów ciężarówek DAF w Polsce. Winni dostali karę ponad 122 mln zł!

Zmowa dealerów ciężarówek DAF w Polsce. Winni dostali karę ponad 122 mln zł!

Kilka działających w Polsce spółek zawarło między sobą porozumienia ograniczające konkurencję. - Konsekwencją (...) były gorsze warunki zakupu samochodów ciężarowych marki DAF, co odczuwały firmy transportowe w Polsce korzystające w swoich flotach z tych pojazdów - wskazał Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I nałożył na winnych karę przekraczającą 122 mln zł.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

10.01.2022

Kilka działających w Polsce spółek zawarło między sobą porozumienia ograniczające konkurencję. - Konsekwencją (...) były gorsze warunki zakupu samochodów ciężarowych marki DAF, co odczuwały firmy transportowe w Polsce korzystające w swoich flotach z tych pojazdów - wskazał Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I nałożył na winnych karę przekraczającą 122 mln zł.

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

10.01.2022
Zmowa dealerów ciężarówek DAF w Polsce. Winni dostali karę ponad 122 mln zł!

Chodzi o dwie sprawy. W pierwszej stwierdzono, że spółki: DBK z Olsztyna, ESA Trucks Polska z Komornik (woj. wielkopolskie), TB Truck & Trailer Serwis z Wolicy (woj. mazowieckie), Van Tilburg-Bastianen Groep z Bredy w Holandii i WTC z Długołęki (woj. dolnośląskie) podzieliły między sobą rynek i ustaliły, że będą sprzedawać ciężarówki klientom tylko ze swojej części kraju. Co więcej, wymieniały się informacjami o cenach oraz niekiedy również o ofertach składanych w przetargach.

Zmowa dealerów ciężarówek trwała co najmniej od 7 lat – od lutego 2011 r. do marca 2018 r. – podaje UOKiK. Urząd zaznacza, że wszystkie dowody wskazują na to, że przedsiębiorcy działali z pełną świadomością i jednoznacznym zamiarem, żeby nie konkurować ze sobą.

Na przykład, jeśli przewoźnik z terenu “przypisanego” jednemu z dealerów chciał kupić ciężarówkę u innego, należącego do kartelu, wówczas był zniechęcany. Przedstawiano mu tam zawyżoną cenę, tak, aby skorzystał jednak z oferty sprzedawcy ze swojego regionu.

W wyniku zmowy potencjalny nabywca ciężarówek mógł kupić je tylko u określonego sprzedawcy za określoną przez niego cenę. Nie mógł kupić pojazdu taniej w innej części Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie branży transportu drogowego w Polsce, zmowa mogła mieć negatywne skutki dla całej gospodarki – komentuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Ostatecznie nałożył on kary nie tylko na same podmioty, ale również na osoby zarządzające, które dyscyplinowały swoich handlowców, aby trzymali się ustaleń, nawet pod groźbą zwolnienia z pracy lub odebrania im wynagrodzenia.

W przypadku dwóch spółek – TB Truck & Trailer Serwis i Van Tilburg-Bastianen Groep – kary zostały wyraźnie obniżone, z dwóch powodów. Po pierwsze, firmy te współpracowały z UOKiK i przekazywały ważne dowody w sprawie, co skutkowało obniżeniem ich kar o 50 proc. Po drugie, skorzystały z możliwości dobrowolnego poddania się karze, dzięki czemu sankcje zostały obniżone jeszcze o dodatkowe 10 proc.

Szkodliwy podział rynku

W drugiej sprawie, w której UOKiK nałożył karę, chodziło o wykrycie niedozwolonych ustaleń między dealerami DAF: Wanicki z Mogilan, DBK z Olsztyna i WTC z Długołęki.

Przeprowadzone postępowanie dowiodło, że przedsiębiorcy podzielili między sobą rynek. Wspólnie uzgodnili, że każdy z nich będzie startować w przetargach publicznych jedynie na określonym terytorium i nie będzie składał ofert w rejonie przydzielonym innemu przedsiębiorcy – wyjaśnia prezes UOKiK.

Jak dodaje, zmowa dealerów ciężarówek w każdym z powyższych przypadków prowadziła do szkodliwego podziału rynku w Polsce.

Konsekwencją nieuczciwej konkurencji były gorsze warunki zakupu samochodów ciężarowych marki DAF, co odczuwały firmy transportowe w Polsce korzystające w swoich flotach z tych pojazdów. Wydane decyzje ułatwią poszkodowanym przez te praktyki dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed sądem – zapewnia Tomasz Chróstny.

UOKiK przypomina, że zgodnie z ustawą o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (tzw. private enforcement) każdy, kto poniósł szkodę w związku z praktykami ograniczającymi konkurencję może domagać się odszkodowania przed sądem. Opis procedury zawarty jest w wydanym przez Urząd poradniku.

Decyzje prezesa UOKiK w opisanych wyżej sprawach nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze