Strona główna

/

Transport

/

Resort szykuje zniesienie zakazó...

Resort szykuje zniesienie zakazów ruchu dla określonych rodzajów transportu w Polsce
Fot. Bartosz Wawryszuk

Resort szykuje zniesienie zakazów ruchu dla określonych rodzajów transportu w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia, które zakłada zniesienie zakazów ruchu w dni wolne od pracy dla ciężarówek o dmc przekraczającej 12 ton, które przewożą węgiel, koks lub inne paliwa stałe.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

Dziennikarz Trans.info

10.10.2022

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia, które zakłada zniesienie zakazów ruchu w dni wolne od pracy dla ciężarówek o dmc przekraczającej 12 ton, które przewożą węgiel, koks lub inne paliwa stałe.

Resort szykuje zniesienie zakazów ruchu dla określonych rodzajów transportu w Polsce
Fot. Bartosz Wawryszuk

Obowiązujące przepisy ograniczają możliwości przewozowe węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz brykietu i pelletu w dniach ustawowo wolnych od pracy. Projektowany przepis ma celu zniesienie zakazu ruchu w dni ustawowo wolne od pracy wymienione w przepisach obowiązującego rozporządzenia, a tym samym zapewnić większą elastyczność w transporcie tego surowca” – PAP cytuje ocenę skutków regulacji dołączona do projektu rozporządzenia.

W zamyśle Ministerstwa Infrastruktury celem zniesienia zakazu jest ustabilizowanie sytuacji na rynku węgla i innych paliw stałych. W praktyce w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1968) w § 3 ust. 1 pkt 3 dodany zostanie podpunkt „s”. Będzie on znosił ograniczenia oraz zakazy ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton przewożących węgiel, koks i inne paliwa stałe. 

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po oficjalnym ogłoszeniu.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)