Zniesione zakazy ruchu we Francji i dodatkowe obowiązki kierowców ciężarówek | Luksemburg i Szwajcaria łagodzą czas pracy i odpoczynku

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Zniesione zakazy ruchu we Francji i dodatkowe obowiązki kierowców ciężarówek | Luksemburg i Szwajcaria łagodzą czas pracy i odpoczynku

W związku z epidemią koronawirusa Francuzi znieśli zakazy ruchu ciężarówek na 30 dni. Wprowadzili też szereg obostrzeń dla transportu publicznego i towarowego. Luksemburg z kolei 19 marca rozluźnił czasy pracy i odpoczynku kierowców. Także Szwajcaria złagodziła przepisy regulujące transport drogowy towarów.

20 marca opublikowanym został francuski dekret, który do 20 kwietnia br. (włącznie) uchyla weekendowe i świąteczne zakazy ruchu ciężarówek. 

Tego samego dnia francuski rząd wydał drugi akt prawny, który ma na celu ograniczenie się rozprzestrzeniania koronawirusa. Przewiduje on szereg obowiązków dla operatorów transportu publicznego, ale również pewne obostrzenia dla drogowych przewozów towarowych. Dotyczą one zarówno kierowców, jak i personelu w punktach załadunku i rozładunku. Zgodnie z nimi:

– Należy przestrzegać zasad dystansowania społecznego, tj. kierowca czy pracownik rampy powinien zachować odpowiednią odległość od innych.

Według belgijskiego stowarzyszenie przewoźników TLV oznacza to również, że na terytorium Francji zakazana jest jazda w podwójnej obsadzie 

– Pojazd musi być wyposażony w zapas wody i mydła, a także jednorazowe ręczniki lub żel dezynfekujący na bazie alkoholu.

– Jeżeli kierowca przestrzega wspomnianych wyżej wymogów, nie można mu odmówić dostępu do sanitariatów w miejscu załadunku lub rozładunku (w przypadku braku dostępu do wody należy udostępnić żel dezynfekujący).

– Podpisywanie i przekazywanie dokumentów musi się odbywać bez bezpośredniego kontaktu między ludźmi.

– Towar można dostarczyć tylko do miejsca wskazanym w dokumencie przewozowym.

Choć transport drogowy nie podlega francuskim regulacjom dotyczącym przemieszczania się po terytorium kraju, zaleca się wożenie ze sobą dokumentu uprawniającego do poruszania się po Francji w ramach wykonywanej pracy:

(Le justificatif de déplacement professionnel – do ściągnięcia na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Luksemburg i czas pracy kierowców

Luksemburg ustanowił tymczasowe i ograniczone złagodzenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców realizujących przewozy krajowe i międzynarodowe. 

Złagodzenie obowiązuje od 19 marca do 17 kwietnia br. 

Przyjęte przez Luksemburg zmiany przewidują:

– odstępstwo od art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 tj. zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu czasu jazdy z 56 godzin do 60 godzin.

– odstępstwo od art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006,tj. wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego limitu czasu jazdy z 90 godzin do 96 godzin.

– odstępstwo od art. 8 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, tj. odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku (po powyżej sześciu 24-godzinnych okresach)

Szwajcaria rozluźnia przepisy

Aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw w Szwajcarii, Federalny Urząd Drogowy (Astra) wydał szereg środków łagodzących. Jeśli przewoźnicy muszą dostarczyć do sklepów towary, takie jak żywność, leki, produkty medyczne i inne towary codziennego użytku, mogą ubiegać się o zezwolenie na jazdę w niedziele i święta, a także podczas nocnych zakazów ruchu ciężarówek (tzw. WL-Bestätigungen). Będzie się można o nie starać od poniedziałku 23 marca od godz. 8 pod adresem: Federalny Urząd ds. Dostaw Gospodarczych, Biuro Logistyki, Bernastrasse 28, 3003 Berno lub info@bwl.admin.ch.

Astra rozluźnia także przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców. Całkowity czas prowadzenia pojazdu przez dwa kolejne tygodnie może wynosić 112 godzin zamiast 90 godzin. Pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku kierowca może wziąć pięć zamiast trzech skróconych okresów odpoczynku. Tygodniowe okresy odpoczynku są również skrócone z 45 godzin do 36 godzin.

Ponadto ciężarówki można teraz ładować do technicznie dopuszczalnej masy całkowitej. Zmniejszone dmc zanotowane w identyfikatorze pojazdu nie mają już zastosowania. Oznacza to, że 40-tonowa ciężarówka obniżona do 32 ton może teraz przewozić 40 ton.

Ponadto na przejściach granicznych zostaną utworzone tak zwane „zielone pasy” dla przewozu towarów.

 

Fot. Pixabay.com

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty