Ważne zmiany dla przewoźników i kierowców związane z koronawirusem: Niderlandy, Turcja i w dwa niemieckie landy

Ważne zmiany dla przewoźników i kierowców związane z koronawirusem: Niderlandy, Turcja i w dwa niemieckie landy

Meklemburgia-Pomorze Przednie do siódmy land, który zdecydował się na zniesienie świątecznych i niedzielnych zakazów ruchu. Dolna Saksonia, jako pierwszy region Niemiec, rozluźniła natomiast czas pracy i odpoczynku kierowców. Dodatkowo wstrzymuje kontrole pod kątem przepisów o kabotażu. Elastyczny czas pracy wprowadziły również Niderlandy. Turcja z kolei wprowadza kwarantannę dla kierowców z niektórych krajów.

Aktualizacja, godz. 12:15

Andreas Scheuer, niemiecki minister transportu zdecydował, że do 17 kwietnia mają obowiązywać w Niemczech rozluźnione przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku. Czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do dziesięciu godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu. Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK) potwierdziła już, że taki środek wdrożyła już Dolna Saksonia.

Do 17 kwietnia br. kierowcy mogą w tym landzie korzystać również ze skróconego tygodniowego okresu odpoczynku w dwa kolejne weekendy. Warunek jest jednak taki, że trucker korzysta z przynajmniej czterech tygodniowych okresów odpoczynku w ciągu czterech kolejnych tygodni, z których przynajmniej dwa muszą być regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.

Rozluźnienie dotyczy następujących przewozów:

– produktów codziennego użytku, w szczególności żywności i pasz, między miejscami produkcji, magazynowania i sprzedaży;

– artykułów do ​​opieki medycznej, a także do powstrzymywania i kontrolowania pandemii SARS-CoV-2 (w szczególności produkty do badań, sprzęt ochronny zabezpieczający przed infekcją, środki dezynfekujące itp.),

– paliwa.

Rząd landu wskazuje, że organy kontrolne są zobowiązane do powstrzymania się od ścigania i karania naruszeń przepisów o transporcie drogowym, obowiązku uzyskania zezwolenia i przepisów kabotażu w tych przypadkach transportu.
Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa dodaje, że wyjątek dla kabotażu ma obowiązywać do 30 września 2020 r. – czytamy na portalu transportowym eurotransport.de.

Jak podkreślają władze landu, rozluźnienie przepisów nie zwalnia jednak kierowców ze stałej odpowiedzialności wynikającej z rozporządzenia o ruchu drogowym, które mówi o bezpiecznej jeździe samochodem. Mimo tego tymczasowego wyjątku, kierowca jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny, także, jeśli doprowadzi do wypadku z powodu zmęczenia.

Meklemburgia-Pomorze Przednie znosi zakazy ruchu

To już siódmy niemiecki land, który po apelu Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej zniósł niedzielny i świąteczny zakaz ruchu ciężarówek. Ograniczenia zostały zawieszone w tym landzie do 30 czerwca ze względu na pandemię koronawirusa.

Dzięki rozszerzeniu możliwości transportu wszystkich towarów w niedziele i święta pomagamy zapewnić ich dostępność dla ludności i gospodarki” – oznajmił minister transportu landu, Christian Pegel w oficjalnym komunikacie.
Zniesienie zakazu obejmuje wszystkie rodzaje towarów.

Niderlandy rozluźniają czas pracy kierowców

Niderlandzki rząd rozluźnia tymczasowo przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców, by zapewnić ciągłość łańcucha dostaw.

Dzienny limit czas prowadzenia pojazdu został zwiększony z 9 do 11 godzin. Natomiast tygodniowy limit czasu prowadzenia podniesiono z 56 do 60 godzin. Dwutygodniowy całkowity czasu prowadzenia pojazdu wydłużono natomiast z 90 do 96 godzin.

Kolejna zmiana dotyczy tygodniowego okresu odpoczynku. Do tej pory tygodniowy okres odpoczynku musiał rozpocząć się nie później niż sześć dni po zakończeniu ostatniego tygodniowego odpoczynku. Od teraz będzie to obowiązkowe po siedmiu dniach. Środek obowiązuje z mocą wsteczną od 14 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.

Rozluźnieniem przepisów objęty został transport następujących produktów:

– produktów rolnych i żywych zwierząt;

– produktów spożywczych i paszy dla zwierząt;

– ropy naftowej i produktów ropopochodnych;

– leków i produktów farmaceutycznych (w tym wyrobów medycznych) oraz produktów perfumeryjnych i czyszczących;

– odpadów.

“Traktuj dobrze kierowców”

Niderlandzka minister transportu Cora Van Nieuwenhuizen zwróciła się również z apelem dotyczącym transportu.

„Apeluję do każdego, kto wejdzie w kontakt z sektorem transportu. Potrzebujemy teraz tego sektora w trybie pilnym, aby zapewnić, że mamy wystarczającą ilość produktów. Zwłaszcza w tych trudnych czasach ciężka praca naszych kierowców jest niezbędna. Dlatego całym sercem zgadzam się z apelem TLN, Evofenedex i VERN o właściwe traktowanie naszych kierowców, co jest wspólną odpowiedzialnością dostawców usług logistycznych i firm, w których kierowcy ładują i rozładowują towary. Potrzebny jest wzajemny szacunek w kontaktach ze sobą, aby każdy mógł dobrze wykonywać swoją pracę” – powiedziała minister.

Turcja zamyka przejścia graniczne

Wszystkie tureckie przejścia graniczne zostały wczoraj zamknięte dla osób podróżujących z następujących krajów: Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Norwegia, Dania, Belgia, Austria, Szwecja, Holandia, Chiny, Iran, Irak, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Japonia, Singapur, Hongkong i Tajlandia.

Tureccy kierowcy ciężarówek wjeżdżający do kraju z jednego z wymienionych państw będą poddani kwarantannie przez 14 dni w domu. Zagraniczni truckerzy wjeżdżający do Turcji z jednego z wymienionych krajów będą poddani kwarantannie przez 14 dni na granicy i nie będą mogli wjechać do kraju w okresie kwarantanny. Kierowcy ciężarówek, którzy są obywatelami wymienionych krajów, nie dostaną pozwolenia na wjazd do Turcji.

Bułgaria i obostrzenia na granicy

18 marca br. Bułgaria zakazała wjazdu na terytorium kraju osobom pochodzącym z następujących krajów: Chiny, Iran, Bangladesz, Indie, Malediwy, Nepal, Sri Lanka, Hiszpania, Włochy, Korea, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandia Północna, Francja,  Niemcy, Holandia i Szwajcaria.

Obywatele Bułgarii, a także osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały w tym kraju oraz ich rodziny nie są objęte tym zakazem. Będą one podlegać 14-dniowej kwarantannie w domu lub w innym wybranym przez siebie miejscu.

Specjalny system został ustanowiony dla kierowców ciężarówek: 

– kierowcy spoza Bułgarii – obywatele powyższych krajów lub pochodzący z nich – mogą ładować i rozładowywać towary, ale powinni niezwłocznie opuścić terytorium Bułgarii. W przypadku tranzytu operacja na terytorium Bułgarii powinna zostać wykonana w ciągu 24 godzin;

Ponadto zgodnie z dodatkowym rozporządzeniem opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia wjazd i tranzyt ciężarówek zarejestrowanych w Iranie jest tymczasowo zabroniony.

Fot. Pxhere.com/CC0

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty