Masz newsa? Powiedz nam o tym!

– W 2017 roku nie marnowaliśmy czasu i podejmowaliśmy wiele inicjatyw w interesie polskiej branży transportowej – podkreślił podczas zorganizowanego w Warszawie spotkania bożonarodzeniowego prezes Stowarzyszenia Pracodawców „Transport Logistyka Polska” Maciej Wroński.  Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele sektora transportowego   oraz Sejmu i resortu infrastruktury i budownictwa.

Prezentując działania stowarzyszenia Wroński wymienił najważniejsze daty w 2017 roku. Wśród nich znalazły się m.in.

12 stycznia – Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” wniósł do Komisji Europejskiej formalną skargę przeciwko Austrii w sprawie austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego

30 stycznia – Związek zajął stanowisko dotyczące sprawozdania Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

9 lutego – ruszyła kampania odsnieztrucka.pl, której inicjatorami są organizacje działające w branży i na rzecz branży transportowej w naszym kraju: Fundacja dla kierowców Truckers Life, a także Polska Unia Transportu  oraz Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

10 marca – w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Road transport – social aspects” zorganizowana przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, poświęcona dyskusji na temat nowelizowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych

22 marca  – zorganizowano   konferencję „Bezpieczeństwo pasażerów w transporcie zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych” zorganizowana przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Transport i Logistyka Polska.

6 kwietnia –  TLP zwrócił się z apelem do Premier Beaty Szydło o podjęcie interwencji w sprawie uchwalonych przez Niemcy przepisów penalizujących odbiór przez kierowcę tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

27 kwietnia – na skutek m.in. działań TLP Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie przeciwko Austrii w sprawie przepisów o płacy minimalnej.

12 maja – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów TLP przedstawiło oficjalne stanowisko w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

22 maja – przedstawiciele TLP spotkali się w ambasadzie Francji z attache odpowiedzialnym za kwestie transportu międzynarodowego w sprawie  aktualizacji informacji dotyczących opłaty za korzystanie z systemu SIPSI

24 maja – przedstawiciele TLP spotkali się  z przedstawicielami Gabinetu Komisarz UE ds. Transportu Violety Bulc. Spotkanie służyło podsumowaniu najbliższych prac Komisji Europejskiej, w szczególności w zakresie Pakietu Mobilności

30 czerwca – TLP uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Konfederację Lewiatan z prof. Danutą Hübner, przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, której jednym z zadań jest nadzorowanie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

10 lipca – Sejm w trybie pilnym rozpoczyna prace nad ustawą wprowadzającą nową opłatę drogową od paliw silnikowych i gazu. TLP wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej daniny, która osłabi konkurencyjność polskich firm transportowych . 17 lipca przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości poinformowali, że partia wycofuje się z projektu ustawy.

29 września – w Sopocie TLP uczestniczyła w Europejskim Forum Nowych Idei. W trakcie tego wydarzenia rozmawialiśmy o delegowaniu w transporcie drogowym, braku dialogu społecznego na poziomie unijnym oraz o problemach z zaświadczeniami A1.

2 października –  premier Mateusz Morawiecki odwiedził firmę „Chomar sp. z o.o.” (członka TLP). Odwiedziny Premiera były okazją do rozmów o transporcie drogowym i jego problemach, w których wzięli udział Rafał Choma, prezes spółki i Maciej Wroński, reprezentujący TLP.

16 października – prezes Maciej Wroński zaprezentował poglądy Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, ale także i innych członków Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu z Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Węgier, Słowenii i Macedonii, w wysłuchaniu parlamentarnym połączonych Komisji ds. Transportu i Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego.

24 listopada  – w Engen w Niemczech odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Polskiej Unii Transportu z Holgerem Lemmer, nadkomisarzem policji w Niemczech oraz Ulrichem Lohmannem, członkiem Zarządu firmy Allsafe. Tematem  były uzgodnienia dotyczące nawiązanej współpracy w obszarze bezpieczeństwa w transporcie drogowym, w szczególności dotyczącej zagadnień związanych z mocowaniem ładunku.

Podziękowania i życzenia 

W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczył też zasiadający w sejmowej Komisji Infrastruktury poseł Mirosław Suchoń.

Stowarzyszenie Pracodawców „Transport Logistyka Polska” godnie reprezentuje całą branżę zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Życzę Państwu, by podejmowane przez TLP działania przynosiły jak najwięcej sukcesów – podkreślił.

Na koniec szef TLP Maciej Wroński podziękował całej branży za ciężką pracę w mijającym roku i życzył wszystkim spokojnych świąt Bożego Narodzenia i udanego 2018 roku.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu