Przetwarzanie danych osobowych

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

14.03.2016
<1000
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych w zakresie podawanym w formularzu jest kancelaria prawna TransLawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. (adres: ul. Fiołkowa 3/1, 52-200 Wysoka, KRS: 0000497936). Dane przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu nawiązaniu kontaktu i udzielenia informacji w przedmiocie zgłoszenia. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Trending articles
Trending articles