Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • lol lollol lol
    Pytanie do autorki artykułu. Czy można wiedzieć dlaczego porozumienie nie zostało osiągnięte? W jakiej kwestii nie dokonano przełomu? Rada i Komisja nie zgodziła się na raport Isamila Ertuga? Zasada, ...
comments2 comments
Add comment
  • Драгомир АнгеловДрагомир Ангелов
    Dear, Agnieszka Kulikowska – Wielgus, would you please help me find the document (letter for EU Commission to IRU ) i definately need this document , cencerning a fine we have received. Would you be s...
  • Travolat JohnTravolat John
    bullshit