2,4 tonna fölött engedélyköteles lesz a nemzetközi árutovábbítás. Ezt kell tenni, hogy legális legyen a biznisz

A cikk olvasási ideje 5 perc

2,4 tonna fölött engedélyköteles lesz a nemzetközi árutovábbítás. Ezt kell tenni, hogy legális legyen a biznisz

Nem egészen egy év múlva, 2022. májusától az Európai Unió területén 2,4 tonna feletti áruszállító járművel árutovábbítást végző vállalkozásoknak engedélyre lesz szükségük. Ez nem csak többletformalitásokkal, hanem költségekel is jár.

Ez a Mobilitási Csomag hatásának újabb példája a fuvarozási ágazata. Az Európai Bizottság úgy látta, hogy közösségi szintű előírásokat kell bevezetni, hogy elkerüljék az esetleges joghézagokat, és bevezessék a 2,5 és 35 tonna közötti járművek szektorának minimális szintű professzionalizálását és az igazságos versenyt.

Ezeket a szabályokat ITT találja.

A könnyű fuvarozással foglalkozó cégek, amelyek árut szállítanak az EU területén tehát kénytelenek lesznek árufuvarozói engedélyt, valamint közösségi engedélyt szerezni.

Az engedélyeket Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztálya (az NKH jogutódja) ill. az illetékes kormányhivatal adja ki.

A licenszkötelezettség 2022. májusától van hatályban, de mivel a közösségi engedély elkészülte alkalmanként időbe telhet, ezért érdemes 2021 végén, a következő év elején ellkezdeni az ügyintézést.

Közúti árutovábbítási engedély megszerzése

Az negedély megszerzését a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szabályozza.

Ez a rendelet jelenleg a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel vonatkozik.

Milyen adatokat kell megadni?

A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, formáját és székhelyét,
 • vezetőjének és szakmai irányítójának a természetes személyazonosító adatait,
 • az üzemeltetni kívánt járművek megjelölését, rendszám szerint,
 • továbbá azt, hogy a tevékenységi engedély „díj ellenében végzett közúti árutovábbításra” kéri.

A kérelemben nyilatkozni kell arról,

 • hogy a gazdálkodó szervezet, valamint a vezetésére (ügyvezetésére) jogosult személy (vezető), a szakmai irányító, az egyéni vállalkozó, valamint – egyszemélyes gazdasági társaság esetén – a gazdasági társaság tulajdonosa megfelelnek a jó hírnév követelményének, a szakmai irányító ezen felül a szakmai alkalmasság követelményének is,
 • továbbá hogy a gazdálkodó szervezet teljesíti a pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeket. (Az árutovábbítási közösségi engedély esetén annak igazolása, hogy a gazdálkodó szervezetnek közúti árutovábbítási engedélye van, és megfelel a megfelel a 612/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 1072/2009/EK rendeletben árutovábbítási közösségi engedélyre meghatározott feltételeknek.)

Milyen iratok szükségesek?

Tevékenységi engedélyhez:

 • a társasági szerződés, az alapító okirat,
 • a képviseletre jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya, vagy a vállalkozói igazolvány (egyéni vállalkozó esetén). Vállalkozói igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány másolata,
 •  a szakmai irányító szakmai alkalmasságot igazoló okmány másolata,
 • a gazdálkodó szervezet megfelelő pénzügyi helyzetét igazoló okiratok másolata,
 • az üzemeltetni kívánt járművek forgalmi engedélyének másolata,
 • ha a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez használni kívánt járműnek nem a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonosa vagy az üzembentartója, a jármű jogszerű használatát igazoló – a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, valamint a használat jogcímét és időtartamát is tartalmazó – szerződés vagy nyilatkozat
  másolatát.

Költségek

Igazgatási szolgáltatási díj:

1. Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4.700,-Ft.
továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja
– 50 járműig 1.600,-Ft.
– 51-100 járműig 795,-Ft.
– 100 jármű felett 335,-Ft.

2. Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása vagy érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének a díja az igénylő fuvarozó nevére 94.050,-Ft, a közösségi engedély egy járműve vonatkozó hiteles másolata díja 4.800 Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol kell intézni?

A megyeszékhely szerinti járási hivatalok, közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége. Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége.

Ügyintézés határideje

A közlekedési hatóság a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételének időpontjától számított három hónap. Indokolt esetben további egy hónappal meghosszabbítható a határidő.

A közösségi engedélyről

Jelenleg így szól a szabályozás:

Magyarország területét érintő nemzetközi forgalomban, díj ellenében végzett közúti árutovábbítás, valamint saját számlás közúti áruszállítási tevékenység az adott tevékenységre vonatkozó,

 1. a) az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti – nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel (árutovábbítási közösségi engedély),
 2. b) a Nemzetközi Közlekedési Fórum által létrehozott engedéllyel (CEMT-engedély), vagy
 3. c) a tehergépjárműre kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel végezhető.

A CEMT

A CEMT engedélyre pályázni lehet, a pályázatot a közlekedésért felelős miniszter hirdeti meg minden évben. Ennek költsége is van, jelenleg 41.173 Ft/év.

Mi a helyzet Nagy-Britanniával?

Ennyi, hogyha az Európai Unión belüli fuvarozásról van szó. Hogy hogy fog kinézni a könnyű fuvarozás helyzete Nagy-Britanniában, amely tavaly kilépett a Közösségből? A szakember rámutat, hogy egyelőre a Brexit nem okozta más szabályok bevezetését, mint amelyeket az Európai Unió fogadott el. Azok a fuvarozók, akik az Egyesült Királyságba utaznak be a Közösség területéről, két kabotázsfuvart végezhetnek, és ha semmi nem változik, az ilyen viszonylatban közlekedő „furgisoknak” is kell majd a közösségi licensz 2022. májusától.

Fotó: Wikimedia Commons

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek