TransInfo

Mobilitási Csomag: tachográfot 2,4t fölött! A buszosok és a furgonosok is kapnak belőle.

A cikk olvasási ideje 6 perc

Amíg egész Európa szállítmányozóinak a figyelme a Mobilitási Csomag alakját érintő viharos vitákra irányult, az európai parlamenti képviselők elfogadták az uniós rendeletek javítását, amelyek teljességgel megváltoztatják a 2,4 és 3,5 tonna engedélyezett össztömeg közötti járművekkel való szállítmányozást. Amennyiben persze az európai parlamenti képviselők álláspontját az EU Tanácsa is támogatni fogja. Egyre valósabbá válik az olyan jog bevezetése, amely a buszosokra is kiterjeszti a menetidő és a pihenők rögzítési kötelezettségét tachográfon, és egyéb követelményeket is.

Az Európai Parlament áprilisban jóváhagyta változatlan formában az előírásokat, amelyeket idén január 10-ln elfogadott az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottsága. Elfogadásra kerültek a szocialista európai parlamenti képviselő, Ismail Ertug közúti szállítmányozói hivatáshoz való hozzáférésre és a szállítmányozás szociális körülményeire vonatkozó javaslatai. A 2,4-től 3,5 tonnáig engedélyezett össztömegű járművekkel való szállításra is kiterjesztik őket – tájékoztatta a Trans.INFO szerkesztőségét Kosma Złotowski európai parlamenti képviselő irodája.

– A jó hír azonban az, hogy az úgynevezett trilógusokra (háromoldalú megbeszélések az Európai Bizottság, az EU Tanácsa és az Európai Parlament között – a szerk.) már nem fog sor kerülni az Európai Parlament jelenlegi összetételében, tehát a szabályozással kapcsolatos egyeztetések a választások után fognak kezdődni – tudjuk meg Złotowskieg európai parlamenti képviselő irodájában.

A múlt héten elfogadott módosítások a 561/20061072/2009 i 1071/2009 rendeletekben szerepelnek. Az egyes szociális előírásokra vonatkoznak a közúti szállításban, a közös szabályokra a nemzetközi közúti szállítmányozási piachoz való hozzáférésre valamint a közös szabályokra a közúti szállítmányozói hivatás gyakorlásával kapcsolatban.

Tachográfok a könnyű szállítmányozásban

A legkomolyabb változás az 561/2006 rendelet rendelkezéseinek kiterjesztése a 2,4 és 3,5 tonna közötti engedélyezett össztömegű járművekkel végzett szállítmányozásra (pótkocsival vagy félpótkocsival együtt). A gyakorlatban ez azt fogja jelenteni, hogy a nemzetközi szállítmányozást végző kisbuszok vezetőire ugyanaz a munkaidőre, szünetekre és pihenő időkre vonatkozó előírások lesznek érvényesek, mint a teherautók vezetőire jelen pillanatban. Ez pedig azzal jár, hogy be kell majd vezetni a tachográfot a 2,4-től 3,5 tonnáig terjedő maximális engedélyezett össztömegű járművekben is, ami nélkül az új kötelezettségekhez való alkalmazkodás és annak ellenőrzése nem lenne lehetséges. A járművezetőknek pedig a kamionosokhoz hasonlóan vezetői kártyával kellene, hogy rendelkezzenek, amelyen rögzítésre kerülnének az út, a megállások, a pihenők, és az egyéb általuk végzett munkák.

Eddig az EU egyes országai országos előírásokat alkalmaztak ezen a területen. A franciák például szigorították a közúti ellenőrzéseket, hogy betartják-e a munkaidőre és az egyedi kontrollkönyvecskékre vonatkozó 1998. július 20-i rendeletet. Ennek értelmében a 3,5 tonnáig terjedő engedélyezett össztömegű járművek vezetői kötelesek rögzíteni a munkaidejüket és a pihenő idejüket Franciaország területén. Mégpedig az ország területére való behajtás pillanatától kezdve a kihajtás pillanatáig. A munkaidő és a pihenő nyilvántartásának a 3,5 tonnáig terjedő engedélyezett össztömegű jármű vezetője esetében a speciálisan erre kitalált nyilvántartásban (Livret individuel de contrôle, vagyis Egyedi Ellenőrző Könyvecske) kell rögzítésre.

Az Egyedi Ellenőrző Könyvecske, vagy egyéb munkaidőt bizonyító dokumentum hiányáért a 3,5 tonna engedélyezett össztömegű jármű vezetője esetében Franciaországban összesen 135 euró bírság jár (4. szintű szabálysértés), amelynek összege 90 euróra csökkenthető vagy 750 euróra emelhető.

Az új előírások az ágazat szabályozása felé tett lépés, ami annak a következménye, hogy nő a cégek száma, akik könnyű szállítmányozásra specializálódnak. Bevezetésük az egész Közösségben azt a célt szolgálja, hogy betömjék a joghézagokat az egyes tagállamokban és hogy közelítőleg hasonló versenyhelyzetet teremtsen valamennyi szállítmányozó között. Ahhoz is hozzá hivatott járulni, hogy meghatározza a minimális szintű professzionalizációt a szállítmányozási piacon, amely 2,4-től 3,5 tonnáig terjedő engedélyezett össztömegű járműveket használ a nemzetközi szállítmányozásban – olvashatjuk az EP által jóváhagyott aktusban

Újabb forradalmak

Az európai parlamenti képviselők múlt csütörtökön elfogadták mét másik, szállítmányozásra vonatkozó rendelet módosítását is. Hasonlóan a fent említett (EK) 561/2006 rendelethez, ezek is kiterjedtek a 2,4-től 3,5 tonnáig terjedő engedélyezett össztömegű járművekkel végzett nemzetközi fuvarozásra is.

Az (EK) 1071/2009 rendeletről van szó a közúti szállítmányozói hivatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban. Olyan előírásokat ad meg, amelyeket a vállalatoknak be kell tartania, hogy hozzáférjenek a közúti szállítmányozói hivatáshoz (áru- és személyszállítás). A másik az (EK) 1072/2009 – amely a nemzetközi szállítmányozáshoz való hozzáférésre vonatkozik, amely azokra a vállalkozásokra nézve kötelező, akik a nemzetközi piacon akarják dolgok közúti szállítmányozását végezni, a sajátjuktól eltérő országok piacain (kabotázs).

Új követelmények

Alapvető változás lesz, hogy szükséges lesz egy közösségre kiterjedő szállítmányozási licenc megszerzése a 1072/2009 rendeletben szereplő feltételek teljesítésével.

Továbbá összhangban a 1071/2009 rendelettel (3. cikk 1. bek., amelyet részben a könnyű szállítmányozásra is alkalmazni fognak) a közúti szállítmányozási hivatást gyakorló vállalkozónak megfelelő pénzügyi helyzettel kell, hogy rendelkezzen. A rendelet megváltoztatott szövege a következőképpen hangzik:

„A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy vállalkozásnak a számviteli év során állandó jelleggel eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 9000 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 5000 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényeket használó vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolói alapján igazolja, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 1800 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével.”;

Ezek csak a legfontosabb változások az előírásokban, amelyek a könnyű szállítmányozásra vonatkoznak. Egyelőre az Európai Parlament hagyta őket jóvá. Hogy egyáltalán hatályba lépnek-e és mikor, az most az Európai Unió Tanácsától függ, vagyis a közösség tagállami kormányainak a képviselőitől. Az EU Tanácsának korábbi döntései azonban azt mutatták, hogy a Régi Unió országai keresztül tudják verni a saját álláspontjukat, amely gyakran előnytelen a lengyelországi és a kelet-közép-európai szállítmányozók számára. Így volt például tavaly decemberben, amikor a közlekedési miniszterek döntöttek a Mobilitási Csomagról.

Photo: Pixabay

Címke