2018-ban a SIPSI-nek nem lesz díja? Felszólal a francia miniszter

A cikk olvasási ideje 3 perc

2018-ban a SIPSI-nek nem lesz díja?  Felszólal a francia miniszter

A francia munkaügyi miniszter, Muriel Penicaud legutóbbi kijelentései szerint egyáltalán nem kerül bevezetésre a SIPSI* informatikai rendszer  tervezett  40 eurós összege.

Ez év januárjának elején módosítják a francia Munka Törvénykönyvének (Loi Travail vagy az úgynevezett El Khomri) egyes rendelkezéseit is, amelyek alapján bevezetővé válhatna egy ilyen díj beszedése. A munkaügyi miniszter azonban megjegyezte, hogy a fent említett díjat az európai joggal összeegyeztethetetlennek tekintik. A lengyel szállítmányozási szövetség, a TLP már a kezdetektől fogva fellépett az Európai Bizottságnál a SIPSI-ből történő díj beszedése ellen, különös tekintettel az annak összegére vonatkozó rendelet ellen. A lengyel szövetség arra is többször rámutatott, hogy ez a típusú igazgatási díj az európai szolgáltatásnyújtás szabadságának jogellenes korlátozása.

Franciaország a kiküldetési szabályok módosítására készül

Szeretnénk rámutatni arra is, hogy 2018 január-februári fordulóján – a munkaügyi miniszter által bejelentett módon – bemutatják a kiküldetésről szóló szociális párbeszéd megerősítésével kapcsolatos törvény hetedik szabályzatát. 2017 augusztus 2-án a francia parlament elfogadta a szociális párbeszéd megerősítésére irányuló intézkedések végrehajtásáról szóló törvényt (Loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social – A szociális párbeszéd erősítését célzó intézkedések).

A fent említett, a társadalmi párbeszéd megerősítéséről szóló törvény 5. bekezdés 2. cikke előírja, hogy az Alkotmány 38. §-ában és a törvény hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a kormánynak jogában áll, hogy rendelet útján minden jogi lépést megtegyenek a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó rendeletek megváltoztatására a határokon átívelő munkavállalók bizonyos kategóriáinak sajátosságaihoz és korlátozásaihoz való alkalmazkodásuk részeként.

Ez különösen a munkáltatók kötelezettségeire vonatkozik

Az első jelentések szerint a fent említett rendelet többek között szabályozza, a kiküldetés határokon átnyúló kétoldalú megállapodások elfogadhatóságának kérdéseit, a kiküldetési igazolások kiadásának gyakoriságának csökkentését vagy a munkavállaló kiküldetésének szükségességét az 5 napnál rövidebb utak esetén (pl. művészek, újságírók stb.).

A rendelet célja továbbá a kiküldetésre vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos szankciók erősítése (pl. a franciaországi szolgáltatásnyújtás felfüggesztésével kapcsolatos szabályok megváltoztatása).

*SIPSI: a munkavállalók nemzetközi kiküldetésének online rendszere

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek