Szükséges-e a hatóságnak igazolnia a közúti ellenőrzés tényét? A négykezes járat értelmezésének buktatói – 2. rész

A cikk olvasási ideje 6 perc

Szükséges-e a hatóságnak igazolnia a közúti ellenőrzés tényét? A négykezes járat értelmezésének buktatói – 2. rész

A cikk első részében már alaposan belemélyedtünk a négykezes szabályozásainak részleteibe, de van egy másik nagyon fontos kérdés is a közúti ellenőrzéssel kapcsolatban.

Ellenőrzés külföldön

Bár nem a négykezes járathoz kapcsolódik, mégis, muszáj szót ejtenem röviden arról, hogy mit kell mindenképpen számításba venni a külföldi munkavégzés, vezetés során.

Más-más országokban eltérőek az ellenőrzési szokások és a bírságok mértéke is. Ami Németországban működik, az bonyodalmat okozhat máshol: a franciák például fittyet hánynak a né-
met járműszemélyzet-rendeletre. Ők a négykezes járatok vezetési idejét és pihenőidejét is sokkal szigorúbban veszik. Jelentős eltérések lehetnek a büntetési tételek között – mindig
az ellenőrző ország büntetési tételei és mértékei érvényesek. Máltán max. 58,23 eurót kell
fizetnie a vétkes sofőrnek, míg ez Németországban vagy Ausztriában akár 5000 euróba is kerülhet. Ezért már törekvések vannak arra, hogy egységesítsék a büntetés mértékét.

Arra is van lehetőség, hogy az adott országban hozhatnak az Uniós jogszabálytól eltérő, szigorúbb előírásokat, mint az Uniós jogszabály. (Erre jó példa volt az az ügyfelünk, aki Magyarországról Romániába szállított élő állatot. Magyar viszonylatban a hazai jogszabályok lehetővé tették a mentességet az élőállat szállítására a vágóhídra, de Romániában nem! Így 150 ezer lej-re bírságolták meg, noha az 561/2006/EK rendelet szerint elméletileg mentes lehetne a tachográf használata alól. De a román jogszabályok ezt nem tették lehetővé.)

Ami a lényeg: nem árt megismerni és betartani a „helyi szokásokat”, azaz, az adott országban
működő ellenőrzési szabályokat, szokásokat és bírságolási tételeket. Sajnos, időnként előfordul az, hogy valakit ennek ellenére jogtalanul büntetnek meg, sőt, addig nem is engedik tovább, amíg nem rendezte a bírságot. Ilyenkor nem marad más lehetőségünk, mint az utólagos
jogorvoslat. Ezzel nem tudsz mit kezdeni, hiszen más lehetőséged nincs. Ezért kell megismerni és betartani a szabályokat.

A  NAV ellenőrzés miért nincs regisztrálva a korongon?

Egy konkrét kérdés egy ügyfelünktől: NAV ellenőrzéskor miért nem regisztrálja a NAV ellenőr az ellenőrzés tényét a korongon, illetve a kártyán? Így a BAG-nél magyarázkodni kell a kiesett idő, illetve a kivett korongon lévő időhiány miatt.

Ezt az adott kérdést a közúti ellenőrzések szemszögéből közelítem meg.

Minden közúti árufuvarozásban és személyszállításban résztvevő gépjárművezető előtt ismeretes, hogy a közúti közlekedés szabályainak betartása érdekében ellenőrzéseket a jogszabályban meghatározott ellenőrző hatóságok, meghatározott hatáskörrel és jogosultsággal végezhetnek. Itt nem kívánok részletesen minden egyes hatóság hatáskörét érintő jogszabályi környezettel foglalkozni, ugyanakkor általánosságként ki kell, hogy hangsúlyozzam adott hatóság tekintetében, hogy a NAV ellenőre is a közúti ellenőrzését a vonatkozó jogszabályok előírásainak keretei között végezheti. Ha a NAV ellenőre a közúti szállítást, fuvarozást végző járművek személyzete vezetési és pihenőidejét kívánja ellenőrizni, akkor azt kell kihangsúlyozzam, hogy a NAV állományából az erre a feladatra felkészített, eredményes elméleti és gyakorlati vizsgát tett közúti ellenőre végezheti.

A NAV által önállóan végzett közúti ellenőrzés során rendelkezésére kell állni a kézi vagy számítógépes kiértékelő eszköznek, továbbá az NKH Központja által nyilvántartott, országosan egységesített és sorszámozott „AETR Control Hungary” bélyegzőnek. Nagyon lényeges rendelkezés az, hogy ha a NAV ellenőrének nem állnak rendelkezésre a kézi vagy számítógépes kiértékelő eszköz, továbbá az AETR bélyegző, úgy az ellenőrzést a közúti fuvarozás szociális jogszabályai tekintetében nem végezheti el. Ellenkező esetben, minden kétséget kizáróan ilyen típusú ellenőrzést lefolytathat.

Az ellenőrzés menetét érintően hangsúlyozom, hogy a gépjárművezetőnek joga, sőt kötelessége, hogy tájékozódjon arról, hogy a NAV ellenőre jogosult-e az ellenőrzés lefolytatására, és ha igen akkor rendelkezik-e az ellenőrzési feltételek meglétével. Ha meggyőződött arról, hogy a NAV ellenőr jogosult az 561/2006/EK rendelet vagy AETR megállapodás hatálya alá tartozó tevékenység szabályszerűségének ellenőrzésére, úgy a gépjárművezető annak eleget kell, hogy tegyen.

Az ellenőrzési eljárása során az ellenőrnek az általa a tachográf készülékből kiemelt adatrögzítő lapot a hátoldalán a kézjegyével, valamint a számára rendszeresített „AETR Control Hungary” bélyegzőlenyomatával kell, hogy ellássa, valamint fel kell tüntetnie az ellenőrzés pontos időpontját (év, hó, nap, óra, perc). Az ellenőrzésre vonatkozó adatokat úgy kell az adatrögzítő lapon rögzítenie, hogy az előlapon lévő adatok ne sérüljenek meg. Amennyiben közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése érdekében az adatrögzítő lap helyszíni elvételére kerül sor, arról átvételi elismervényt vagy ellenőrzési jegyzőkönyvet kell átadnia. A tachográf készülék, illetve annak rendeltetésszerű működését befolyásoló eszközök szabálytalan működésére utaló körülmények esetén – a közigazgatási eljárás kezdeményezése érdekében – azokról fényképet vagy videofelvételt lehet készíteni.

Az ellenőrzés időpontjában az adott napra és az azt megelőző 28 napnak megfelelő korong vagy digitális menetíró készülékhez használt névre szóló gépkocsivezetői kártya adatait, egyéb tevékenységet igazoló iratot ellenőrizheti, kiértékelheti a hatóság. Az ellenőrzési gyakorlatban előfordul, hogy az adatok értékelhetősége során nem tapasztal szabálytalanságokat, így arról jegyzőkönyvet nem készít. Ugyanakkor, ha szabálytalanságot észlel és annak súlyának megfelelően közigazgatási hatósági eljárást kíván indítani, úgy az ellenőrzés során feltárt tényeket, adatokat minden esetben jegyzőkönyvbe kell foglalnia. A jegyzőkönyv felvételének okát a gépjárművezetővel közölni köteles, aki a jegyzőkönyvbe foglaltakat kiegészítetheti vagy észrevételét a jegyzőkönyvre rávezettetheti. Ezt követően írja csak alá a jegyzőkönyvet, amelyet minden esetben aláírása előtt olvassa végig és érdemben értelmezze.

Sajnálatosan magam is szembesülök a kérdező által feltett kérdésben leírt tapasztalatokkal. A kérdésre adott válaszomban azt kell nyomatékosan rögzítenem, hogy amennyiben a gépjárművezető azt észleli, hogy a NAV ellenőre nem ennek megfelelően jár el, úgy határozottan, de udvariasan kérje fel, hogy a jogszabályoknak megfelelően rögzítse az ellenőrzés tényét a korongja hátoldalán illetve a kártyáján.

A szerző AETR- és fuvarozói munkaügyi szakértő.

Fotó: Debat634643642362/ Wikimedia Commons

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek