Tudta, hogy a sofőrre is szabhatnak ki büntetést TSM mérés után? Töltse le a büntetésekről szóló táblázatot itt!

Tudta, hogy a sofőrre is szabhatnak ki büntetést TSM mérés után? Töltse le a büntetésekről szóló táblázatot itt!

Tudta, hogy a sofőrre is szabhatnak ki büntetést TSM mérés után? Töltse le a büntetésekről szóló táblázatot itt!

Mai cikkünkben a TSM rendszerrel foglalkozunk, mivel a rendszer éles üzeme 2018.06.01-től elindult! Így most már a rendszer nem figyelmeztető határozatokat fog küldeni, hanem tényleges bírság határozatokat. Büntetést szabhatnak ki a felrakóra, a járművezetőre és a szállítóra is!

A TSM rendszer mérési szenzorai az aszfaltba vannak építve, és össztömeget és tengelysúlyt és tud mérni. Amennyiben bármelyikben túllépést tapasztal, a jármű, vagy járműszerelvény üzembentartójának küldik ki a bírság határozatot.

Több kategóriának kedvezményei vannak, de ahhoz, hogy ezeket érvényesíteni tudják az ÚVR rendszerben a járműveket regisztrálni kell.

A magas hiba százaléknak köszönhetően kijelenthető, hogy egy 40 t maximum össztömegű szerelvénynél a TSM rendszer akkor fog szabályszegést megállapítani, ha az össztömeg meghaladja a 42 t-t.

2% fölött már bírságot szabnak ki

Amit még a TSM rendszerről tudni kell, hogy 2018.06.01-től szabályszegés esetén már bírság határozatot kap a tulajdonos vagy üzembentartó, valamint 2018.12.31-ig az alábbi engedményeket adta a hatóság, hiba százalékon felül:

  • június 30. napjáig: azon elkövetett jogsértések esetén, amelyekben a túllépés mértéke nem haladja meg a 2%-ot
  • július 1. napjától 2018. december 31. napjáig: azon elkövetett jogsértések esetén, melyekben a túllépés mértéke nem haladja meg az 1%-ot.

De közöljük, hogy ez csak a TSM rendszer által észlelt szabályszegésekre vonatkozik, és nem a kitereléssel járó, tengelyterhelés, vagy össztömeg túllépés ellenőrzés esetében.

Lehet fellebbezni!

Kérjük, amennyiben az önök cége bírságot kap és nem ért vele egyet, és az ellenkezőjét úgy véli, tudja bizonyítani, küldjék el az info@tachocenter.hu e-mail-címre az iratokat! Amit még érdemes tudni, hogy a határozat készhez vételétől számítva 8 nap áll arra rendelkezésre, hogy ingyenesen a kiszabó hatósághoz, bizonyítási indítványt nyújtson be. Amennyiben a 8 napot túllépte, de a 15 napot nem, akkor fellebbezésre van lehetősége, ami viszont illetékköteles. Ha 15 napból is kicsúszik akkor jogorvoslatra nincs lehetőség, a határozat jogerőre emelkedik.

A 8 órás szabály

Ezen kívül azt is közölni kívánjuk, hogy amennyiben 8 órán belül több esetben regisztrálja a TSM rendszer, a tengelyterhelés vagy össztömegtúllépést ugyan azon járművön, vagy járműszerelvényen, akkor csak a legnagyobb bírsággal járó szabályszegésről készül határozat.

Kinek kell fizetni a büntetést? Lehet, hogy Önnek!

Az alábbiakban részletezem a kiszabható bírságok mértékét. Ezen fix bírság összegeket a 156/2009. évi Kormány rendelet, 8. melléklete tartalmazza:

(könnyebben olvasható, letölthető formátumért kattintson ide)

Sorszám A B C D
1. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka N3 és N2 járműkategóriák esetében
(RSJ= rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
Bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
2.

Jármű vagy járműszerelvény

 

… < 5% 50 000 feladó felrakó szállító

közútkezelői hozzájárulás

 

5% ≤ … < 10% SJ 100 000 járművezető

nélküli, vagy a közútkezelő hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő közlekedése, amennyiben a 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb össztömeg túllépése

 

10% ≤ … < 20% N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ,
N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ,
15%-tól NSJ
200 000
fennáll

20% ≤ …< 30%

30% ≤ …

N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén RSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ,
25%-tól RSJ

350 000

500 000

3. A 9. § (1) bekezdés f) pontjában … < 5% 50 000 feladó felrakó szállító

hivatkozott jogszabály szerint a

 

5% ≤ … < 10% SJ 100 000 járművezető

hatósági engedélyben feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg túllépése jármű vagy járműszerelvény – kivéve az M1 és N1 kategóriájú járművet, vagy M1 és N1 kategóriájú járművet tartalmazó járműszerelvényt – esetében

 

10% ≤ … < 20% N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ,
15%-tól NSJ
200 000

20 ≤ …< 30%

30% ≤ …

N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ,
25%-tól RSJ

350 000

500 000

4.

A 9. § (1) bekezdés b)

 

… < 5% 50 000 feladó felrakó szállító

pontjában hivatkozott

 

5% ≤ … < 10% 100 000 járművezető

jogszabály szerint megengedett

 

10% ≤ … < 20% 200 000

legnagyobb tengely- vagy tengelycsoport-terhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű esetében

 

20% ≤ …< 30%

30% ≤ …

350 000

500 000

5.

A megengedett legnagyobb hosszúságot és magasságot meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő

 

… < 2%

2% ≤ … < 5%

a hosszúság vonatkozásában: SJ

10 000

30 000

szállító járművezető

értéktől eltérően közlekedő jármű

 

5% ≤ … < 10% a hosszúság vonatkozásában: SJ 50 000
10% ≤ … < 20% a hosszúság vonatkozásában: SJ 80 000

20% ≤ …< 30%

30% ≤ …

a hosszúság vonatkozásában: NSJ

200 000

350 000

6.

A megengedett legnagyobb

 

2,6 m … < 2,65 m 30 000 szállító járművezető

szélességet meghaladó, a közút

 

2,65 m ≤ … < 2,85 m SJ 50 000

kezelőjének hozzájárulása

 

2,85 m ≤ … < 3,10 m SJ 80 000
nélkül közlekedő jármű

3,10 m ≤ …< 3,60 m

3,60 m ≤ …

NSJ

200 000

350 000

7.

A megengedett legnagyobb

 

… < 5% 30 000 szállító járművezető

szélességet meghaladó, a közút

 

5% ≤ … < 10% 50 000

hozzájárulásában szereplő

 

10% ≤ … < 20% 80 000
értéktől eltérően közlekedő jármű

20% ≤ …< 30%

30% ≤ …

200 000

350 000

8.

Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport-túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés

 

100 000 szállító járművezető
9.

Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat

 

300 000 feladó felrakó szállító járművezető
10.

Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége

 

30 000 szállító járművezető
11.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt kísérési feltételektől (nem megfelelő számú, és/vagy minősített kíséret elmulasztása) eltérően közlekedő jármű

 

400 000 járművezető, üzemben tartó
12.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt a járműre kötelezően elhelyezendő forgalombiztonsági feltételeket szolgáló jelzésekre vonatkozó feltételektől eltérően közlekedő jármű

 

300 000 járművezető üzemben tartó
13. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt egyéb közlekedési feltételektől
(pl. napszakkorlátozás, forgalomszabályozási előírások) eltérően közlekedő jármű
200 000 járművezető üzemben tartó

 

 

14.

A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének

 

… < 5%

5% ≤ … < 10%

10 000

20 000

járművezető gépkezelő

hozzájárulásában szereplő

 

10% ≤ … < 20% 40 000

értéktől eltérően közlekedő,

 

20% ≤ … < 30% 100 000

mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép

 

30% ≤ … 200 000

Fotó: MTI

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások (0)
Közzététel
hozzászólások (0)
Legnépszerűbb cikkek