TransInfo

AdobeStock/auremar

Šioje šalyje norima, kad 18-mečiai galėtų vairuoti sunkvežimius

Rumunijos vežėjai paprašė vyriausybės imtis skubių veiksmų siekiant išspręsti transporto sektoriaus darbuotojų trūkumo problemą. Jie nori turėti galimybę įdarbinti 18-mečius ir pašalinti kliūtis, trukdančias įdarbinti darbuotojus iš trečiųjų šalių.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės
|

6.09.2022

UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România) išsiuntė laišką Transporto ir infrastruktūros bei Vidaus reikalų ministerijoms, prašydama suderintų veiksmų, kurie leistų 18-mečius įdarbinti sunkvežimių vairuotojais. Rumunijos vežėjai taip pat reikalauja, kad būtų lengviau įdarbinti darbuotojus ne iš Europos Sąjungos šalių.

Trūksta 70 tūkst. vairuotojų

UNTRR laiške pabrėžia, kad Rumunija yra viena iš šalių, kuri labiausiai nukentėjo dėl transporto sektoriaus darbuotojų trūkumo krizės, kuri pastaruoju metu sustiprėjo dėl rimtų iššūkių, susijusių su 1-ojo mobilumo paketo įgyvendinimu, ir dėl karo Ukrainoje sukelto nestabilumo. Organizacija remiasi Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU kasmet atliekamos apklausos duomenimis, pagal kuriuos Rumunijoje trūksta per 70 tūkst. sunkvežimių vairuotojai.

Darbuotojų trūkumo sektoriuje priežasties ieškoma Rumunijos teisės aktuose. Rumunijoje būtina būti bent 21 metų amžiaus, kad būtų galima gauti C + E kvalifikaciją, nors Europos teisės aktai (Direktyva 645/2018) numato minimalų 18 metų amžių.

Organizacija atkreipia dėmesį, kad tokiose šalyse kaip Danija ir Čekija atlikti tyrimai parodė, kad nėra jokio ryšio tarp vairuotojo amžiaus ir nelaimingų atsitikimų. Tai vairuotojų mokymas yra svarbiausias saugumo veiksnys.

Konkretūs asociacijos pasiūlymai

Todėl UNTRR ragina parengti nacionalinį prioritetinį veiksmų planą, skirtą vairuotojų krizei spręsti:

  • nustatyti minimalų 18 metų amžių (C ir CE kategorijų) vairuotojams, pakeičiant nacionalinius teisės aktus, atsižvelgiant į Europos teisės aktų nuostatas,
  • Europos lėšas skirti profesinių vairavimo mokyklų tinklui plėtoti, siekiant užtikrinti dualų išsilavinimą jaunųjų talentų įdarbinimui,
  • panaikinti reikalavimą pateikti ES išduotą pažymėjimą, kreipiantis dėl leidimo gyventi, vairuotojams ne iš Sąjungos (šiuo metu šis reikalavimas labai apsunkina vairuotojų iš ne ES šalių įdarbinimo Rumunijos įmonėse procesą),
  • įvesti vairuotojams iš ne ES šalių, turintiems C1, C1 + E, C ir C + E pažymėjimus, išduotus po 2009 m. rugsėjo mėn., galimybę lankyti kursus profesinės kompetencijos pažymėjimui gauti; leisti dalyvauti vertėjui, kai ne ES pilietis laiko egzaminą profesinės kompetencijos pažymėjimui gauti.

Paantraštės