2019 m. vasaros atostogų eismo apribojimai sunkvežimiams Lenkijoje

2019 m. vasaros atostogų eismo apribojimai sunkvežimiams Lenkijoje

2019 m. vasaros atostogų eismo apribojimai sunkvežimiams Lenkijoje

Eismo apribojimai taikomi transporto priemonėms  ir transporto priemonių junginiams, kurių didžiausia leidžiama masė viršija 12 tonų. Patikrinkite, kokiam transportui apribojimai netaikomi.

Šiais metais Lenkijoje vasaros atostogų laikotarpio sunkvežimių eismo apribojai taikomi nuo 2019 m. birželio 21 d. iki rugsėjo 1 d. Apribojimai taikomi sunkvežimiams, kurių didžiausia leidžiama masė viršija 12 t:

– penktadieniais nuo 18 iki 22 val.,

– šeštadieniais nuo 8 iki 14 val.,

– sekmadieniais nuo 8 iki 22 val.

Norime priminti, kad dėl bažnytinės šventės (Žolinės), rugpjūčio viduryje sunkvežimiai ir rinkiniai, kurių didžiausia leidžiama masė viršija 12 t, negalės važiuoti Lenkijos keliais:

– rugpjūčio 14 d. nuo 18 val. iki 22 val.

– rugpjūčio 15 d. nuo 8 val. iki 22 val.

Kam apribojimai netaikomi?

Pirmiau minėti apribojimai netaikomi tarp kitko transporto priemonėms:

– dalyvaujančioms avarijų pašalinime ir humanitarinėse operacijose;

– dirbančioms kelių ir tiltų statybose bei naudojamoms jų priežiūros reikmėms;

– skirtoms gyviems gyvūnams vežti;

– dirbančioms pieno, grūdų ar gyvūnų pirkimo sektoriuje;

– dirbančioms jūros laivų poreikių aprūpinimo sektoriuje;

– vežančioms radijo ir televizijos stočių perdavimo įrangą;

– naudojamoms transportuoti įrangą skirtą masiniams renginiams organizuoti;

– naudojamoms transportuoti spaudą, sudarančią didelę krovinio dalį arba didelę turimos krovinių pervežimo erdvės dalį;

– naudojamoms vaistų ir medicinos priemonių pervežimui;

– naudojamoms siuntoms vežti pašto veikloje;

– dirbančioms būtinų gamybos ciklų tęstinumo arba nuolat veikiančios įmonės paslaugų teikimo išlaikymui;

– vežančioms pavojingas medžiagas,

– vežančioms greitai gendančias prekes;

– skirtoms vežti betoną, komunalines atliekas;

– naudojamoms kombinuotam transportui;

– grįžtančioms iš užsienio, siekiant užbaigti kelių transportą arba pas vežamo krovinio gavėją, kurio registruota buveinė yra Lenkijoje;

– transporto priemonės, įvažiavusioms į Lenkijos teritoriją už apribojimų terminų ar valandų, 50 km nuo sienos kirtimo taško nuotolyje, ir laukiančioms prie sienos išvykimo iš Lenkijos teritorijos;

3–21 punktuose išvardytos išimtys taip pat taikomos transporto priemonėms, kurios yra tuščios kelyje paimti krovinį, arba važiuojančioms atgal po iškrovimo.

Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi