44 tonų sunkvežimiai visoje Europoje? Tai įmanoma ir net greitai
Volvo Trucks nuotr.

44 tonų sunkvežimiai visoje Europoje? Tai įmanoma ir net greitai

Šiuo metu 13 Europos Sąjungos valstybių krovinių vežimui šalies transporte leidžia naudoti 44 tonas sveriančias transporto priemones. Europos Komisija šiuo metu nagrinėja galimybę visoje ES padidinti maksimalų leistiną svorį. Tokiu būdu Briuselis nori sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.

Šiuo metu 13 Europos Sąjungos valstybių krovinių vežimui šalies transporte leidžia naudoti 44 tonas sveriančias transporto priemones. Europos Komisija šiuo metu nagrinėja galimybę visoje ES padidinti maksimalų leistiną svorį. Tokiu būdu Briuselis nori sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.

44 tonų sunkvežimiai visoje Europoje? Tai įmanoma ir net greitai
Volvo Trucks nuotr.

„Europos Komisija, kaip Europos tvaraus mobilumo strategijos dalį, tiria galimybę pakeisti dabartinę Europos direktyvą dėl transporto priemonių svorio ir matmenų. Tai leistų suderinti nacionalinius reglamentus ES šalyse ir palengvinti tarpvalstybinį transportą, kartu sumažinant krovininio kelių transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, – praneša Ispanijos transporto asociacijų federacija „Fenadismer“. 

Europos Komisija pripažįsta, kad šiuo metu yra tikras prailgintų arba sunkesnių transporto priemonių naudojimo rinkos susiskaldymas dėl „nacionalinių ir dvišalių bei daugiašalių maksimalaus svorio ir matmenų taisyklių kratinio“. 

Tuo tarpu, Briuselio teigimu, nulinės emisijos arba alternatyviais degalais varomų transporto priemonių naudojimas krovinių vežimui keliais ES vis dar yra nepakankamas, kad būtų pasiekti ES klimato tikslai ir sumažinti išmetamo CO2 kiekį.

„Dėl šios priežasties EK siūlo priemones šiems tikslams pasiekti, kad automatiškai būtų leidžiama atlikti tarpvalstybinius transportus sunkesnėmis ar ilgesnėmis transporto priemonėmis tarp visų kaimyninių valstybių narių, kurios leidžia tokius sunkvežimius naudoti”, – praneša „Fenadismer“. 

Tuo pačiu metu Europos Komisija svarsto galimybę suderinti maksimalias mases ir matmenis, didinti maksimalų leistiną svorį iki 44 tonų pagal ES dažniausiai taikomas ribas ir patvirtinti Europos modulines sistemas, kurių ilgis siekia 25,25 m. Galutinis naujų reglamentų patvirtinimas įvyks ne anksčiau kaip po 2 metų.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi