TransInfo

BAG nuotr.

Daugiau nei 140 tūkst. Eur – tiek Vokietijos BAG surinko po trijų reidų

Liepos mėnesį Federalinė krovinių transporto tarnyba (BAG) atliko patikras, siekdama patikrinti, ar vairuotojai laikosi kabotažo taisyklių, reglamentuojančių kassavaitinį poilsį ir transporto priemonių techninę būklę. Agentai surinko nemažą užstatų sumą baudoms padengti.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Praėjusį mėnesį BAG atliko tris sunkvežimių transporto patikras. Pirmojo patikrinimo metu – liepos 4 d. – 27 vietose sunkvežimius tikrino daugiau nei 100 pareigūnų, daugiausia dėmesio skirdami vairuotojų reguliariam kassavaitiniam poilsiui. Iš viso jie patikrino 396 transporto priemones ir 389 – dėl minėto poilsio. Iš 389 vairuotojų net 52 sulaužė draudimą 45 valandų poilsį praleisti transporto priemonėje. Savo ruožtu, patikrinimą dėl kabotažo taisyklių laikymosi praėjo 159 sunkvežimių vairuotojai, tačiau nustatyti tik 4 pažeidimai. 

Antroji, dvi dienas trukusi patikrinimo operacija buvo atlikta liepos 13 ir 14 d., 31 vietoje ir daugiausia dėmesio skirta kabotažui. BAG pareigūnai, patikrinę 841 transporto priemonę, nustatė tik 13 pažeidimų. Jie taip pat užfiksavo 26 techninius sunkvežimių gedimus. 

Per paskutinę BAG operaciją – liepos 27 ir 28 dienomis, iš viso buvo patikrintos 632 transporto priemonės, atsižvelgiant į visus įstatymus ir teisės aktus. Iš jų 604 transporto priemones pareigūnai patikrino dėl kabotažo taisyklių laikymosi, 50 – ar laikomasi taisyklių dėl įprasto kassavaitinio poilsio laiko, praleidžiamo ne transporto priemonėje. Patikrinimų metu nustatyta 19 kabotažo taisyklių pažeidimų ir nė vieno pažeidimo, susijusio su įprastu kassavaitiniu poilsiu. 

Nors per liepos mėnesio patikrinimus pažeidimų procentas nebuvo itin didelis,  BAG iš viso surinko 142 850 eurų užstatų sumą būsimoms baudoms padengti

Tarnyba išanalizuos patikrinimo rezultatus ir į gautą informaciją atsižvelgs planuodama tolimesnius veiksmus. 

Paantraštės