Baudos už kabotažo taisyklių pažeidimą Europoje – kur jos griežčiausios?
Polizei NRW nuotr.

Baudos už kabotažo taisyklių pažeidimą Europoje – kur jos griežčiausios?

Kabotažo vykdymo taisyklės Europos šalyse yra labai griežtos, o baudos už jų pažeidimą - skausmingos. Patikrinome, kokios pasekmės gresia vežėjams už tų taisyklių laužymą tam tikrose Europos šalyse.

Kabotažo vykdymo taisyklės Europos šalyse yra labai griežtos, o baudos už jų pažeidimą - skausmingos. Patikrinome, kokios pasekmės gresia vežėjams už tų taisyklių laužymą tam tikrose Europos šalyse.

Baudos už kabotažo taisyklių pažeidimą Europoje – kur jos griežčiausios?
Polizei NRW nuotr.

Išanalizavome keliolikos Europos šalių, į kurias dažniausiai vyksta transporto įmonės iš Rytų Europos regionų, įstatymus. Paaiškėjo, kad sankcijos už kabotažo taisyklių pažeidimą kai kuriose šalyse yra tikrai labai griežtos – jos gali siekti net keliasdešimt tūkstančių Eur.

Baudos už kabotažo taisyklių pažeidimą Europoje

Belgija

Pagal Belgijos karališkąjį dekretą (2000 m. liepos 19 d., dėl lėšų surinkimo ir įnešimo tam tikrų su kelių transportu susijusių pažeidimų atveju) tuo atveju, kai tikrinama transporto priemonė vykdo nelegalų kabotažą, numatyta bauda siekia 1980 Eur už kiekvieną nelegaliai įvykdytą kabotažo transportą.

Tuo atveju, kai parodytas tarptautinio transporto ar kabotažo leidimas nebuvo (išsamiai) užpildytas, gresia 990 Eur bauda.

Čekija

Priėmus Mobilumo paketą, buvo pakeistos nuostatos dėl kabotažo (konkrečiai, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 straipsnis – kabotažo uždraudimas 4 dienų laikotarpiui priimančiojoje šalyje po to, kai toje šalyje buvo atliktas kabotažas). Čekijos įstatymas Nr. 111/1994 Sb. dėl kelių transporto į nacionalinius teisės aktus įtraukė Mobilumo paketo nuostatas dėl kabotažo. Pagal Čekijos įstatymus, užsienio vežėjas padaro pažeidimą, kai pažeidžia ES kabotažo taisykles, o taip pat, kai neprižiūri, kad vairuotojas patikrinimo metu pateiktų dokumentus apie atliktą transportavimą (reikalaujama pagal ES reglamentą (EB) Nr. 1072/2009), kuris yra Mobilumo paketo dalis).

Pagal Čekijos kelių transporto įstatymą už šiuos pažeidimus vežėjas gali būti baudžiamas iki 350 tūkst. Čekijos kronų (apie 15 tūkst. Eur).

Danija

Danijoje už nelegalų kabotažą gresia 25 tūkst. Danijos kronų bauda už neleistiną operaciją (5 tūkst. Eur).

Estija

Estijoje bausmės dėl nepranešimo apie kabotažą yra didžiausios Europoje. Jos siekia nuo 1,2 tūkst. fizinio asmens ir net 32 tūkst. Eur juridinio asmens atveju.

Prancūzija

Prancūzijoje už nelegalų kabotažą gresia vienerių metų kalėjimo bausmė bei piniginė bausmė siekianti 15 tūkst. Eur, sunkvežimio sulaikymas 7 dienoms ir draudimas vieneriems metams vairuoti transporto priemonę šalies teritorijoje. Be to, Regioninės administracinių sankcijų komisijos (CRSA) prašymu regiono prefektas gali skirti sankcijas:

  • laikiną (ne ilgiau kaip 1 metams) arba nuolatinį transporto licencijos patvirtintų kopijų panaikinimą (galutinį panaikinimą, dėl kurio įmonė likviduojama);
  • transporto priemonės sustabdymą (ne ilgiau kaip 3 mėnesiams), jei yra nustatyti mažiausiai 2 pažeidimai;
  • laikiną įmonės vadovo gero vardo praradimą dėl nesugebėjimo vadovauti (ne daugiau kaip 5 metams);
  • laikiną kabotažo draudimą Prancūzijoje vežėjams nerezidentams (daugiausia 1 metams).

Ispanija

Nelegalaus kabotažo Ispanijoje atveju vežėjui gresia 4001 Eur bauda. Nuo 2017 m. sausio mėnesio, nustačius nelegalų kabotažą yra baudžiama taip pat įmonė užsakanti transportavimą – transporto operatorius, krovėjas ar kita transporto įmonė. Už šį nusižengimą Ispanijoje užsakovui gresia 2001 Eur bauda.

Lietuva

Prekių gabenimas pažeidžiant kabotažo taisykles Lietuvoje yra baudžiamas pinigine bauda nuo 1,5 tūkst. iki 2 tūkst. Eur.

Latvija

Latvijoje už kabotažo taisyklių pažeidimą sunkvežimio vairuotojui gresia 70 Eur piniginė bauda, vežėjui – nuo 280 iki 700 Eur, fiziniam asmeniui bei juridiniam asmeniui – nuo 70 iki 140 Eur bauda.

Nyderlandai

Nuo 2013 m. liepos 1 d. Europos kabotažo reglamento pažeidimas yra baudžiamas pagal krovinių vežimo keliais įstatymą (WWG). Tokiu būdu ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport, t.y. Aplinkos apsaugos ir transporto inspekcija) įgijo reikalingas priemones ir leidimus atlikti patikrinimus keliuose. Remiantis informacija, kurią trans.INFO gavo iš ILT, nustačius kabotažo teisės aktų pažeidimą, inspektoriai parengia oficialų protokolą, o toliau už pažeidimą atsakinga yra prokuratūra (OM), kuri nustato galutinį baudos dydį. Standartinė piniginė bausmė už šį pažeidimą yra 4,4 tūkst. Eur.

Vokietija

Už kabotažo taisyklių pažeidimą Vokietijoje gresia didelės baudos. Pagal Vokietijos kelių eismo įstatymo (GüKG) 19 straipsnio 2a dalį susijusią su 7 dalimi, vežėjas gali patirti 5 tūkst. Eur baudą. Paprastai už pirmą pažeidimą taikoma 1 000 Eur bauda. Tačiau čia užsakovas baudžiamas dar griežčiau – pagal GüKG 19 straipsnio 7 dalį susijusią su 1a dalimi nr. 1, jam gali būti skirta bausmė siekianti net iki 20 tūkst. Eur.

Norvegija

Šiuo metu už pažeidimus susijusius su kabotažu Norvegijoje gresia nuo 25 iki 50 tūkst. Norvegijos kronų (nuo 2,1 tūkst. iki 4,2 tūkst. Eur).

Moldova

Kabotažo taisyklių pažeidimai Moldovoje yra baudžiami nuo 1,3 tūkst. iki 1,5 tūkst. Eur bauda fiziniam asmeniui ir nuo 4 tūkst. iki 4,5 tūkst. Eur – juridiniam asmeniui.

Lenkija

Bauda už nelegalų kabotažą Lenkijoje siekia 12 tūkst. zl, t.y. apie 2,7 tūkst. Eur. Šioje šalyje atliekų vežimui galioja kiek skirtingas teisinis reglamentavimas nei kitų rūšių kroviniams, tačiau sankcijos už nelegalų jų vežimą yra tokios pačios.

Rumunija

Rumunijos įstatymai už kabotažo taisyklių pažeidimą numato baudas siekiančias nuo 9 tūkst. iki 12 tūkst. lėjų (1,8 tūkst. – 2,5 tūkst. Eur).

Švedija

Švedai 2021 m. pabaigoje padidino baudų sumas už kabotažo taisyklių pažeidimą. Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. už nelegalų kabotažą Švedijoje gresia 60 tūkst. Švedijos kronų (apie 5 tūkst. Eur) bauda. Taip pat baudžiama įmonė, bendradarbiaujanti su neteisėtais vežėjais, net jei neteisėtas pervežimas nebuvo baigtas.

Italija

Italijoje nelegalus kabotažas yra baudžiamas pagal šalies kelių transporto įstatymus, pagal 1974 m. birželio 6 d. įstatymo 298 punktą, ypač atsižvelgiant į 46-bis straipsnį, įvestą įstatymu Nr. 120/2010. Pagal šią nuostatą, už bendrijos kabotažo įstatymo pažeidimą baudžiama nuo 5 iki 15 tūkst. Eur bauda, bei papildoma administracine bauda – transporto priemonės sulaikymu trejiems mėnesiams. Jeigu per trejus metus pažeidimas pasikartoja, transporto priemonė gali būti užstatyta šešiems mėnesiams.

Beniliukso šalių kabotažo sutartis

Beniliukso šalių inspektoriai šio regiono vežėjus traktuoja skirtingai. Beniliukso sutarties dėka, Belgijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo vežėjai savo teritorijoje turi teisę laisvam prekių srautui. Tai reiškia, kad anksčiau minėtų trijų valstybių teritorijose veikiantiems vežėjams nėra taikomi jokie kabotažo ribojimai. Todėl keturių dienų „cooling-off“ laikotarpis jiems nėra taikomas, nes sutartis galioja nepaisant naujų kabotažo taisyklių, susijusių su Mobilumo paketo įsigaliojimu.

Taigi, praktikoje, pavyzdžiui, Nyderlandų vežėjas gali atlikti neribotą vidaus gabenimo kiekį Belgijoje (arba Liuksemburge) be išankstinio visiško tarptautinių krovinių iškrovimo. Šios taisyklės taikomos tik Beniliukso šalyse savo buveines įrengusiems vežėjams, turintiems vienoje iš šių šalių išduotą Bendrijos licenciją, aiškina Nyderlandų transporto organizacija TLN. Tačiau asociacija atkreipia dėmesį, kad Beniliukso sutartis neatleidžia vežėjo nuo reikalavimo registruotis IMI sistemoje, jei jis vykdo kabotažą šalyse, kurioms taikoma sutartis.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi