Briuselis ir vėl pažers pinigų saugioms stovėjimo aikštelėms. Kiek tokių vietų jau įrengta už ES lėšas?
"Vejdirektoratet" nuotr.

Briuselis ir vėl pažers pinigų saugioms stovėjimo aikštelėms. Kiek tokių vietų jau įrengta už ES lėšas?

Pagal CEF programą („Jungiant Europą“) skirtas lėšas Briuseli nori skirti taip pat saugių stovėjimo aikštelių sunkvežimiams ES statybai. ES normas atitinkančioms sunkvežimiams skirtoms stovėjimo aikštelėms planuoja skirti ketvirtį milijono eurų. Patikrinome, kiek tokių objektų jau veikia. Beveik pusė jų įrengta Europos pakraštyje esančioje šalyje.

Pagal CEF programą („Jungiant Europą“) skirtas lėšas Briuseli nori skirti taip pat saugių stovėjimo aikštelių sunkvežimiams ES statybai. ES normas atitinkančioms sunkvežimiams skirtoms stovėjimo aikštelėms planuoja skirti ketvirtį milijono eurų. Patikrinome, kiek tokių objektų jau veikia. Beveik pusė jų įrengta Europos pakraštyje esančioje šalyje.

Briuselis ir vėl pažers pinigų saugioms stovėjimo aikštelėms. Kiek tokių vietų jau įrengta už ES lėšas?
"Vejdirektoratet" nuotr.

Pagal programą „Jungiant Europą“ (CEF) Europos Komisija užtikrina daugiau nei 7 mlrd. eurų finansavimą šiuolaikiškai transporto infrastruktūrai kelių, geležinkelio ir vandens transportui. Dalis šių lėšų, tiksliai 250 mln. eurų, turi būti skirta saugių stovėjimo aikštelių sunkvežimiams statybai.

„Šis kvietimas teikti paraiškas, tai didžiausias kvietimas, prieinamas pagal priemonę „Jungiant Europą“ 2021–2027 m.“ – paaiškino ES transporto komisarė Adina Vălean.

Daugiausia dėmesio bus skiriama tarpvalstybiniams projektams tarp valstybių narių.

Virtualioji informacinė diena, skirta rinkimams CEF finansavimui 2023, vyks 2023 spalio 10 d. Paraiškas galima teikti iki 2024 m. sausio 30 d.

„Šie sunkūs laikai parodė taip pat, koks svarbus transporto tinklas, kuriam priklauso geležinkeliai, vidaus vandenų keliai ir jūrų keliai.“ – pareiškė ES komisarė.

Vis dar trūksta saugių stovėjimo aikštelių

Taigi finansavimas bus skirtas projektams, kurių tikslas yra naujų, saugių stovėjimo vietų įkūrimas, esamų aikštelių tobulinimas bei projektų, užtikrinančių geresnę nei iki šiol informaciją apie stovėjimo aikšteles (jų prieinamumą, lokalizaciją ir mokesčius).

Stovėjimo aikštelės turi atitikti ES normas, priimtas 2022 m. balandžio mėnesį. Tai reiškia, kad turi būti įrengti sanitariniai įrenginiai pagal lytį, taip pat prieinamas maistas ir gėrimai, interneto ryšys, elektros energija bei punktai ir kontaktinės procedūros kilus avarinei situacijai.

Pirmas kvietimas teikti paraiškas parodė, kad EK nustatė per griežtas sąlygas, o pateiktose paraiškose dėl finansavimo skyrimo stovėjimo aikštelių investicijoms buvo daug trūkumų ir klaidų. Naujausio trečio kvietimo teikti paraiškas atveju Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) atkreipia dėmesį į lankstesnes finansavimo galimybes ir geografinio ploto padidinimą.

2021 m. ir 2022 m. keli projektai buvo finansuojami ES lėšomis. 2021 m. projektai, susiję su saugiu automobilių stovėjimu, gavo dviženklį finansavimą, bet jau 2022 m. lėšų įsisavinimas ne itin tenkino. Situacija nesikeičia, ji yra kritinė ir visoje Europoje vis dar trūksta daug stovėjimo aikštelių“, – pareiškė Raluca Marian, IRU ES konsultavimo direktorė.

2019 m. atlikto tyrimo, į kurį įsitraukė, be kitų, IRU, duomenimis, visoje ES tik 3 proc. stovėjimo aikštelių galima pavadinti saugiomis. Iš 300 tūkst. stovėjimo aikštelių sunkvežimiams tik 7 tūkst. atitiko pagrindinius saugos reikalavimus. Sąjungos teigimu, ES trūksta apie 100 tūkst. tokių vietų.

Įrengta vos 20 stovėjimo aikštelių

Nepaisant to, kad praėjo jau du finansavimo etapai, iki šiol ES lėšomis įrengta 21 normas atitinkanti stovėjimo aikštelė (Safe and Secure Truck Park Areas, SSTPA). Naujausia iš jų pastarosiomis dienomis atiduota naudojimui Rumunijoje (kol kas dar neįtraukta į ES sąrašą).

Beveik pusė objektų, tai Ispanijoje įrengtos stovėjimo aikštelės. Kita šalis pagal didžiausią saugių stovėjimo aikštelių skaičių yra Prancūzija, kurioje pagal saugos normas įrengti 4 objektai. Trys saugios stovėjimo aikštelės prieinamos Vengrijoje, dvi įrengtos Belgijoje, o po vieną tokį objektą pastatyta Vokietijoje, Kroatijoje, Italijoje ir Lietuvoje.

Europos Komisijos paskelbtas SSTPA stovėjimo aikštelių sąrašas:

Šalis Stovėjimo aikštelė Standartas
Belgija Parking Goordijk Bronzinis
Kroatija Parking Ketenislaan  Bronzinis
Prancūzija Vanjsko Teretno Zagreb Sidabrinis
Prancūzija TWV Park Auksinis
Prancūzija Truck Arena Toulouse Auksinis
Prancūzija RDV Transports/La Londonienne Auksinis
Ispanija Truck Etape Valenciennes  Auksinis
Ispanija Calsina Carre Services Auksinis
Ispanija Dyneff Arasur Bronzinis
Ispanija Dyneff La Jonquera  Bronzinis
Ispanija Mowiz Truck Oiarzun Auksinis
Ispanija Mowiz Truck Astigarraga  Auksinis
Ispanija Mowiz Truck Park Montseny Auksinis
Ispanija Mowiz Truck Porta de Barcelona Auksinis
Ispanija On Turtle La Jonquera Auksinis
Lietuva Truck Parking Lithuania  Auksinis
Vokietija LKW-Sicherheitsparkplatz Düren Auksinis
Vengrija Hatvan Kamionparkoló  Sidabrinis
Vengrija Nagykanizsa Kamionparkoló Bronzinis
Italija Truck Park Brescia EST Auksinis

Pastarosiomis savaitėmis ES atidarytos dar dvi stovėjimo aikštelės, atitinkančios ES saugos normas. Rumunijos Prahova miestelyje, prie Ploeszti–DN1 aplinkkelio, Strejnicu savivaldybėje, „Caspy Europarking“ operatorius atidavė naudojimui 70 vietų sunkvežimių aukso lygio stovėjimo aikštelę. Prieš dvi savaites taip pat aukso lygio stovėjimo aikštelė atidaryta Vengrijoje, Kiskunfélegyháza vietovėje, kur sunkvežimių vairuotojams prieinama 170 stovėjimo vietų.

Sektoriaus prašymas paremti SSTPA

Liepos viduryje, Europos Komisijai paskelbus antros finansavimo atrankos rezultatus pagal priemonę „Jungiant Europą“, kelios asociacijos, tarp jų CLECAT (Europos ekspedijavimo, transporto, logistikos ir muitinės paslaugų asociacija) kreipėsi į komisarę Vălean ir Europos Parlamento TRAN komisijos narius su raštu, kuriame sektoriaus atstovai išreiškia savo susirūpinimą dėl rekordiškai mažo skaičiaus projektų, susijusių su sunkvežimių stovėjimo aikštelėmis, kuriems numatytas finansavimas.

Pasirašiusieji kreipėsi į Europos Komisiją, Europos Parlamento narius ir ES valstybes nares vykdyti visas sąlygas, leidžiančias pasiekti svarbiausią tikslą – iki 2030 m. įrengti 100 tūkst. saugių sunkvežimių stovėjimo aikštelių.

Nekantriai laukiame artėjančio tyrimo, susijusio su SSTPA, kurį planuoja pradėti ES. Jis suteiks viešojo ir privataus sektoriaus suinteresuotosioms šalims reikšmingų žinių apie zonas, kuriose SSTPA labiausiai reikalingos, atsižvelgiant į gabenamų krovinių kiekį. Tai bus nepaprastai svarbu siekiant pagerinti vairuotojų saugumą ir darbo sąlygas. Tinkamo SSTPA tinklo sukūrimas visoje ES priklausys taip pat nuo tikslų, apibrėžtų TEN-T reglamente, kuris šiuo metu yra Parlamento ir Tarybos derybų objektas. Todėl nepaprastai svarbu, kad teisės aktų leidėjai susitartų dėl ambicingo teksto, pagal kurį SSTPA pritaikomi bent prie Komisijos prašymo dėl SSTPA įrengimo kas 100 km ties bazinio TEN-T tinklo“, – pareiškė Nicolette van der Jagt, CLECAT generalinė direktorė.

ES saugumo standartai

Pagal ES priimtas normas stovėjimo aikštelės priskiriamos keturiems saugumo lygiams: bronzos, sidabro, aukso ir platinos. Tokiu būdu operatoriai gali pasirinkti tinkamą saugos lygį pagal vežamų prekių vertę.

Standartas garantuoja saugumą:

  1. aptvaro,
  2. stovėjimo aikštelės,
  3. įvažiavimo / išvažiavimo punktu,
  4. darbuotojų procedūrų.

Pavyzdžiui, stovėjimo aikštelės, turinčios bronzos sertifikatą, atveju kai kurios teritorijos gali būti saugomos monitoringu, o turinčios platinos sertifikatą, stebimos nuolat vietoje dirbančių darbuotojų, taikant papildomas saugos priemones, pavyzdžiui, valstybinių numerių atpažinimo technologiją įvažiavimo ir išvažiavimo punktuose.

Nepriklausomai nuo saugos lygio, stovėjimo aikštelėse vairuotojams turi būti prieinami dušai, tualetai, galimybė nusipirkti maisto ir gėrimų bei interneto ryšys.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi