Degtinės ir romo maišymas niekada gerai nesibaigia. Kas sumokės už tūkstančius litrų alkoholio greitkelyje?

Degtinės ir romo maišymas niekada gerai nesibaigia. Kas sumokės už tūkstančius litrų alkoholio greitkelyje?

Degtinės ir romo maišymas niekada gerai nesibaigia. Kas sumokės už tūkstančius litrų alkoholio greitkelyje?

Degtinės ir romo sujungimas niekada gerai nesibaigia. O toks buvo prieš kelias dienas Vokietijos A10 greitkelyje netoli Ludwigsfeldo įvykusios pavojingai atrodančios avarijos rezultatas. Laimei, vairuotojai patyrė tik nedidelius sužalojimus. Svaigusis krovinys nepateks į barus ir parduotuves, o vežėjas patyrė galvos skausmą dėl prarasto alkoholio ir kompensacijos, kurią turės sumokėti.

Nelaimingas atsitikimas įvyko, kai 20 tūkst. degtinės butelių vežantis vairuotojas nesugebėjo sustabdyti sunkvežimio pastebėjęs kamštyje stovinčius automobilius. Jis trenkė į romą transportuojantį sunkvežimį. Iš viso iš abiejų transporto priemonių į kelią išsiliejo 50 t alkoholio. Pažvelgus į žalą kabinai, sunku patikėti, kad degtinę vežančio sunkvežimio vairuotojas buvo tik sužeistas.

Ar vežėjui teks didelės išlaidos?

Kai nelaimingas atsitikimas įvyko dėl vairuotojo kaltės, kai krovinys sunaikinamas ir turi būti pašalintas iš kelio, kelio administratorius gali reikalauti iš vežėjo kompensacijos. Tuomet vežėjo draudikas kviečiamas atlyginti sugadinto turto remonto išlaidas ir apsaugoti bei išvalyti įvykio vietą.

Jei mokėjimo suma, kurios reikalaus kaltininko įmonė ir nukentėję, neviršys draudiko garantuojamos sumos, vežėjas nepatirs jokių papildomų išlaidų. Tačiau, jei viršys, tada skirtumą iš savo kišenės turės padengti vežėjas.

Pagal Privalomojo draudimo įstatymo (Pflichtversicherungsgesetzes, sutrumpintas kaip PflVG) 4 str. 2 d. priedą, Vokietijoje taikomos minimalios garantijos sumos:

– Už asmens sužalojimus: 7,5 mln. Eur

– Už žalas turte: 1,12 mln. Eur

– Už gryną finansinę žalą: 50 tūkst. Eur

Apie finansine žalas kalbame, kai nebuvo žalos asmeniui ar turtui, tačiau dėl nelaimingo atsitikimo, pvz., trečioji šalis patyrė finansinių nuostolių – skaitome Vokietijos baudų kataloge.

Vokietijoje, jei žalos suma viršija garantijos sumas, skirtumą turi padengti įvykio kaltininkas (aptariamoje situacijoje – vežėjas).

Pnn.de/Twitter post screen

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi