Efektyvus transporto ir jo sąnaudų optimizavimo valdymas įmonėje

Efektyvus transporto ir jo sąnaudų optimizavimo valdymas įmonėje

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

22.11.2018

Efektyvus transporto ir jo sąnaudų optimizavimo valdymas įmonėje

Bendrovės veiklos srities teritorinis suskirstymas – pagrindinė transporto išlaidų optimizavimo priemonė

Įmonėse, kuriose prekių pristatymas klientui įtraukiamas į pardavimo kainą, logistikos vadybininkai (LV) turėtų taip valdyti siuntimo sąnaudų pokyčių dinamiką, kad jos neviršytų lygio, kurį viršijus įmonės pelningumui kiltų grėsmė. Kitaip tariant, transportavimo išlaidos iki kliento turėtų neatsilikti nuo pardavimo pokyčių, t. y. pardavimų augimo laikotarpiu pristatymo sąnaudų padidėjimas turėtų būti lėtesnis nei pardavimų augimas, o pardavimų sumažėjimo laikotarpiu – pristatymo sąnaudų mažėjimas turėtų būti greitesnis nei pardavimų mažėjimas.

Toks požiūris leidžia mažinti transportavimo išlaidas, tačiau šio sumažinimo lygis negali būti mažesnis už vertę, kuri sumažintų pristatymo klientams kokybę (optimizavimas, o ne išlaidų mažinimas). Kita vertus, turėtume pasirūpinti, kad transportavimo sąnaudos neviršytų nustatyto dydžio, palyginus su pardavimų apimtimi (pvz., 30 %), t. y. iki išankstinio įspėjimo apie sumažėjusį įmonės pelningumo rodiklį.

Transporto bendrovės išlaidos

Taigi, kaip organizuoti transporto sistemą, siekiant suderinti visus šiuos dažnai prieštaringus tikslus ir sudaryti logistikos vadybininkams galimybę efektyviai valdyti transporto išlaidas?

Gera ir patikrinta praktika, dažnai naudojama kuriant (arba tikrinant esamą) transporto tinklą, yra du veiksniai:

– įmonės veiklos teritorijos apibrėžimas,

– pardavimo organizacinės struktūros sukūrimas (patikrinimas) taip, kad ji atitiktų šalies suskirstymą į aptarnavimo (pristatymų) teritorijas.

Šalies suskirstymas į atitinkamas aptarnavimo teritorijas priklauso nuo klientų pasiskirstymo šioje teritorijoje tankumo

Norėdami vizualizuoti tai elektroniniame žemėlapyje, naudojame GIS technologiją ir erdvinę analizę, kuri taip pat leidžia žymėti žemėlapyje papildomus duomenų sluoksnius – šiuo atveju tai bus, pvz., transporto srautų pasiskirstymas ir pristatymų atskiroms klientų grupėms dažnumas.

Ribos tarp atskirų aptarnaujamų teritorijų

Remdamiesi šia vizualizacija, galime nustatyti optimalias ribas tarp atskirų aptarnaujamų teritorijų, o pardavimams taip pat optimaliai galima priskirti pardavimų atstovus (PA) – tiek išorinius, tiek vidinius pardavėjus – atskiroms aptarnaujamoms teritorijoms, atsižvelgiant į PA skaičių tam tikrai teritorijai ir teritorijų skaičių vienam PA (vienoje aptarnaujamoje teritorijoje gali veikti daugiau nei vienas PA – tada galime padalyti šią teritoriją į mažesnius vienetus, pvz., zonas arba vienas PA gali veikti daugiau nei vienoje aptarnaujamoje teritorijoje).

Be to, logistikoje tai yra pagrindas kurti optimalius maršrutus, leidžiančius kaupti užsakymų kiekį konkrečioms siuntimo kryptims, tokiu būdu sumažinant transportavimo išlaidas. Tai taip pat yra bazė, leidžianti dislokuoti vietinius perkrovimo ar paskirstymo centrus (vadinamuosius „hubus“), jei, pavyzdžiui, planuojame įvesti linijinį transportavimą iš pagrindinių sandėlių į minėtus centrus.

Teritorinis šalies suskirstymas

Teritorinį šalies suskirstymą galima atlikti įvairiais būdais naudojant erdvinę analizę.

Vienas iš būdų yra suskirstyti visą teritoriją į mažus teritorinius vienetus, pavyzdžiui, apygardas (dažnai naudojamos rinkimų apygardos). Priklausomai nuo erdvinės analizės rezultatų, grupuojame apygardas taip, kad sukurtume atskiras aptarnavimo sritis (apibrėžiame jų ribas), kurios geriausiai atspindi pardavimo organizacinę struktūrą šioje teritorijoje. Tuo pačiu metu nustatome geriausius maršrutus, užtikrinančius gerą pristatymo klientams kokybę kuo mažesnėmis sąnaudomis. Šis metodas leidžia efektyviai valdyti teritorinį suskirstymą.

Atsiminkime, kad klientų skaičius ir pasiskirstymas šalyje laikui bėgant keičiasi, tačiau šių pokyčių dinamika nėra tokia greita, kad reikėtų reaguoti į šiuos pokyčius nedelsiant – patirtis rodo, kad stabilią padėtį rinkoje užimančioje įmonėje pristatymo (aptarnavimo) teritorijas sureguliuoti pakanka vieną kartą per metus ar net rečiau. Suskirsčius teritoriją į mažas apygardas, pristatymų teritorijas sureguliuoti galima greitai ir nerizikuojant padaryti klaidų – tai veiksmas, apimantis apygardų perkėlimą tarp aptarnaujamų teritorijų ir jų naują sugrupavimą.

Taip pat verta paminėti, kad grupavimą galima išplėsti, jungiant aptarnavimo (pristatymo) teritorijas į didesnius vienetus, pavyzdžiui, regionus ar komercinius rajonus, atitinkančius pardavimo organizacinę struktūrą.

Informacinė sistema

Teritorinio suskirstymo valdymo pagrindas yra informacinė sistema, dažniausiai ERP klasės.

Remiantis aukščiau nurodytu teritorinio suskirstymo principu, kiekvienas klientas turi būti priskirtas tam tikrai apygardai elektroniniame žemėlapyje. Tai atliekama geokoduojant jo pristatymo adresą. Aptarnavimo (pristatymo) teritorijų kūrimas – tai atskirų apygardų grupavimas atitinkamoje lentelėje. Tai taip pat taikoma regionams ir rajonams.

Bet kokie teritorinio suskirstymo arba organizacinės pardavimo struktūros pokyčiai yra labai paprasti – pakanka pakeisti atitinkamas sistemos lenteles, kad padarytume tokį pakeitimą. Atminkime, kad duomenų tikslumas klientų bazėje, ypač adresų duomenų tikslumas, yra veiksmingo teritorinio suskirstymo valdymo sąlyga.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi