TransInfo

ES sienų atidarymas ir jų kontrolės panaikinimas. Padėtis Šengeno erdvėje stabilizuojasi

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Nuo birželio 13 d. Lenkija atidarė sienas ES valstybių piliečiams. Nuo birželio 16 d. Vokietija kai kuriuose sienos kirtimo punktuose panaikino laikiną sienų kontrolę.

Europos Komisija rekomendavo nuo birželio 15 d. panaikinti kontrolę ES viduje ir visose Šengeno valstybėse bei dalinai ir laipsniškai po birželio 30 d. atidaryti ES išorės sienas

Nuo birželio 1 d. panaikintos Lietuvos ir Latvijos sienos kontrolės. Šiuo metu į Latviją išvykti arba iš jos atvykti į Lietuvą galima bet kurioje vietoje, o nuolatinės kontrolės procedūrų nebeliko. Lietuva, Latvija ir Estija tarpusavio sienas piliečių kelionėms atvėrė dar gegužės 15. Birželio 1 d. savo sienas keliautojams iš ES ir kaimyninių valstybių atvėrė taip pat Bulgarija.

Lenkija birželio 13 d. panaikino sienų kontrolę ir ES vidaus sienų kirtimo apribojimus, Vokietija birželio 16 d. panaikino laikiną šių metų kovo mėn. įvestą sienų kontrolę kirtimo punktuose su Austrija, Prancūzija, Šveicarija ir Danija. Važiuojantys į Vokietiją Europos Sąjungos ir su ES asocijuotų šalių piliečiams nebereikės įrodyti ir pagrįsti neatidėliotino kelionės poreikio. Tačiau apribojimai gali būti atnaujinti, jei epideminė padėtis pablogės.

Primename, kad gegužės 16 d. Vokietijos vyriausybė leido kirsti sienas su Austrija, Šveicarija, Prancūzija, Liuksemburgu ir Danija visuose sienos kirtimo punktuose. Kontrolė apsiribojo atrankiniais veiksmais. Išimtis yra Liuksemburgas, kur patikrinimai panaikinti visiškai.

Birželio 15 d. Prancūzija savo sienose panaikino apribojimus atvykstantiems iš ES, Andoros, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Šveicarijos ir Vatikano. Išimtys taikomos tik žmonėms, atvykstantiems iš Ispanijos ir Didžiosios Britanijos.

Čekijos valdžia nusprendė taip pat atverti sienas beveik visų ES šalių, Šveicarijos ir Lichtenšteino piliečiams. Tačiau apribojimai kertant sieną vis dar taikomi atvykstantiems iš Lenkijos Silezijos (Lenkijos vaivadija), Belgijos, Portugalijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos. Valdžios institucijų nuomone, šios teritorijos laikomos koronaviruso užkrėtimo rizikos zonomis.

Austrija birželio 4 d. atidarė savo sienas su Lichtenšteinu, Vokietija, Slovakija, Slovėnija, Šveicarija, Vengrija ir Italija.  Tuo tarpu Italija savo vidaus sieną atidarė jau birželio 3 d.

Slovakija birželio 10 d. sienos kirtimo punktuose sušvelnino apribojimus atvykstantiems iš Bulgarijos, Kipro, Čekijos Respublikos, Danijos, Estijos, Suomijos, Graikijos, Kroatijos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Lietuvos, Latvijos, Vengrijos, Maltos, Vokietijos, Norvegijos, Austrijos, Slovėnijos ir Šveicarijos. IRU duomenimis, Slovakijos ir Lenkijos sienoje patikrinimai bus vykdomi iki birželio 26 d., vieninteliai veikiantys sienos kirtimo punktai tai Trstená-Chyžné ir Vyšný Komárnik-Barwinek.

Ispanija atidarys savo sienos tik birželio 21 d., išskyrus sieną su Portugalija, kuri turėtų būti atidaryta liepos 1 d. Portugalai taip pat turėjo panaikinti patikrinimus, tačiau praėjusią savaitę jie nusprendė pratęsti juos iki birželio pabaigos. Apribojimai netaikomi krovininiam kelių transportui.

Danai nusprendė, kad sienos bus uždarytos iki kito pranešimo, nors jie apribojimus šiek tiek sušvelnino.  Nuo birželio 15 d. Vokietijoje, Norvegijoje ir Islandijoje nuolat gyvenantys žmonės galės atvykti į Daniją, jei jie ten pasiliks mažiausiai 6 naktis (už Kopenhagos ribų). Ši taisyklė netaikoma vairuotojams. Tarptautinį krovinių vežimą keliais (įskaitant tranzitą) turėtų aptarnauti šie sienos kirtimo punktai: Frøslev, Sæd arba Kruså (tačiau Kruså neaptarnauja transporto priemonėms, kurių svoris didesnis nei 3,5 tonos). Svarbu tai, kad nuo birželio 13 d. buvo atidarytas dar vienas sunkvežimių sienos kirtimo punktas – Padborg. Tačiau jis veikia tik nuo 7 iki 23 valandos (skirtingai nuo kitų punktų, kurie veikia visą parą).

Straipsnis paruoštas bendradarbiaujant su Trans.INFO žurnaliste Agnieszka Kulikowska-Wielgus.

Twitter.com/bpol_by nuotr.

Paantraštės