Lietuvių

ES teisingumo teismas išlaiko išduotų A1 sertifikatų privalomąją galią

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

ES teisingumo teismas išlaiko išduotų A1 sertifikatų privalomąją galią

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) paskelbė dar vieną svarbų sprendimą dėl A1 pažymėjimų. Teismas dar kartą priminė, kad išduotas A1 pažymėjimas įpareigoja priimančiosios šalies institucijas ir teismus tol, kol juos oficialiai neatšaukia ar nepanaikina jį išdavusi institucija. Tai yra atsakymas į Austrijos teismo abejones, kuris nagrinėjo išduotų A1 pažymėjimų teisėtumą komandiruojamiems darbuotojams iš Vengrijos.

Kaip mes skaitome oficialiajame teismo pranešime, net Administracinė komisija, kuri tarpininkauja valstybių narių institucijoms dėl išduoto A1 pažymėjimo galiojimo, turi tik konsultacinius įgaliojimus. Ji nepanaikina išduotų dokumentų. Svarbūs teiginiai pateikiami apie darbuotojų pakeitimą.

Darbas kitoje valstybėje narėje

Teismas pabrėžė kad, tais atvejais, kai darbuotojas, deleguotas dirbti kitoje valstybėje narėje, yra pakeičiamas kitu darbdaviu deleguotu darbuotoju, tam paskutiniam darbuotojui negali toliau būti taikomos teisės aktai tos valstybės narės, kurioje darbdavys įprastai veikia.

Paprastai darbuotojui taikoma valstybės narės, kurioje jis dirba, socialinės apsaugos sistema, visų pirma tam, kad kuo veiksmingiau būtų užtikrintos vienodos sąlygos tos valstybės narės teritorijoje dirbantiems asmenims

Kaip nutarimas įtakos transporto paslaugų įgyvendinimą – matysime už kelių mėnesių.

Nuotr. Trans.INFO

Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi