Pagrindinis puslapis

/

Transportas

/

Estija taiko direktyvą dėl vairu...

Estija taiko direktyvą dėl vairuotojų komandiravimo. Baudos už taisyklių nesilaikymą labai griežtos

Estija taiko direktyvą dėl vairuotojų komandiravimo. Baudos už taisyklių nesilaikymą labai griežtos

Estija taiko direktyvą dėl vairuotojų komandiravimo. Baudos už taisyklių nesilaikymą labai griežtos

„Estija prisijungė prie Direktyvą 2014/67/ES įgyvendinusių valstybių grupės“, – Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU remdamasi praneša Ispanijos transporto organizacija CETM. Tai reiškia, kad Estijos teritorijoje vykdomoms kabotažo operacijoms taikomos darbuotojų komandiravimo nuostatos.

Praktiškai tai reiškia, kad Estijos darbo inspekcijai būtina pateikti šią informaciją:

 – vardą ir pavardę, asmens dokumentą arba PVM kodą, veiklos sritį ir duomenis apie gyvenamąją vietą arba darbdavio buveinę ir kontaktinius duomenis,

– darbdavį atstovaujančio kontaktinio asmens vardą ir pavardę bei duomenis,

– komandiruotų darbuotojų skaičių, jų vardus ir pavardes bei gimimo datas ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numerius,

– numatomą komandiruotės trukmę su pradžios ir pabaigos datomis,

– vardą ir pavardę, asmens identifikacijos numerį arba PVM kodą, veiklos sritį ir duomenis apie kabotažą užsakančios Estijos bendrovės buveinę, ir kontaktinius duomenis,

– įmonės Estijos įmonę atstovaujančio kontaktinio asmens vardą ir pavardę bei duomenis,

– informaciją apie veiklos sritį, kurioje komandiruotas darbuotojas dirbs Estijoje, ir darbo vietos adresą.

Visa ši informacija formos pagalba turėtų būti siunčiama adresu: posting@ti.ee“, praneša CETM organizacija.

Be to, Estijos darbo inspekcija gali paprašyti kabotažą atliekančio vairuotojo darbdavio pateikti tokius dokumentus:

– darbo sutartį

– informaciją apie darbo valandas,

– darbo užmokesčio sąrašą, kuris turi patvirtinti, kad atitinkama Estijos minimalaus darbo užmokesčio reikalavimams, t.y. 3,48 Eur už val.

Įmonėms, kaip nurodo IRU besiremianti organizacija, nereikia turėti atstovo, kaip yra, pvz., Prancūzijoje. Tačiau visus minėtus dokumentus turi saugoti septynerius metus.

Griežtos baudos vežėjams

Pažeidus direktyvą vežėjams gresia griežtos piniginės nuobaudos:

– iki 1200 Eur (fiziniam asmeniui) ir iki 3200 Eur (juridiniams asmenims) – jei darbo sąlygos nėra tenkinamos,

– iki 1200 Eur (fiziniam asmeniui) ir iki 32 000 Eur (juridiniams asmenims) – jei nepranešama apie kabotažą.

Atkreipiame dėmesį, kad maksimali suma juridiniam asmeniui yra 32 tūkst. Eur. Tačiau kadangi tai yra maksimali suma, vargu, ar ši nuobauda bus taikoma dažnai, – pasakė Trans.INFO redakcijai IRU atstovas.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi