TransInfo

"Volkswagen" nuotr.

Kelio atgal nebėra – „Euro 7“ standartas taps realybe

Europos Sąjungos Taryba priėmė naujus teisės aktus dėl lengvųjų automobilių, furgonų ir sunkvežimių išmetamųjų teršalų ribinių verčių.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Balandžio 12 d. ES Taryba patvirtino vadinamąjį „Euro 7“ reglamentą, kuriuo nustatomi transporto priemonių išmetamųjų teršalų ir akumuliatorių eksploatavimo trukmės standartai.

Tai yra paskutinis sprendimų priėmimo procedūros etapas” – pabrėžė Taryba.

Priimtos taisyklės taikomos lengviesiems automobiliams, taip pat furgonams ir sunkvežimiams ir tikimasi, kad dėl jų dar labiau sumažės išmetamųjų dujų ir stabdymo metu išmetamų teršalų kiekis.

Geresnės ir ekologiškesnės transporto priemonės

Reglamente „Euro 7“ išdėstytos nuostatos ne tik dėl transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl kitų rūšių išmetamųjų teršalų, pavyzdžiui, susidarančių dėvintis padangoms ir stabdant (įskaitant specialias ribas elektriniams automobiliams).

Be to, jame taip pat nustatomi akumuliatoriaus eksploatavimo trukmės reikalavimai ir sugriežtinami apribojimai, susiję su visų transporto priemonių eksploatavimo trukme, įskaitant ridą.

Lengviesiems automobiliams ir furgonams reglamente paliekamos galiojančios „Euro 6“ išmetamųjų teršalų kiekio ribos, tačiau sugriežtinami kietųjų dalelių reikalavimai. Tuo tarpu autobusams ir sunkvežimiams naujosiose taisyklėse numatytos griežtesnės įvairių teršalų ribos, be to, nustatyti nauji, anksčiau įstatyme nenumatyti apribojimai, pavyzdžiui, azoto oksido (N₂O) išmetimas.

„Euro 7“ įsigaliojimas

Tarybos pritarimas Europos Parlamento pozicijai yra paskutinis procedūros etapas. Tokiu būdu buvo priimtas teisės aktas.

Kai jį pasirašys Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkai, jis bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalios dvidešimtą dieną po jo paskelbimo“, – paaiškino Taryba pranešime.

Data, nuo kurios pradedamas taikyti reglamentas, priklauso nuo transporto priemonės tipo ir yra:

  • 30 mėnesių naujų tipų lengviesiems automobiliams ir furgonams ir 42 mėnesių naujiems lengviesiems automobiliams ir furgonams.
  • 48 mėnesių naujų tipų autobusams, sunkvežimiams ir priekaboms ir 60 mėnesių naujiems autobusams, sunkvežimiams ir priekaboms.
  • 30 mėnesių – naujoms sistemoms, komponentams ar atskiriems techniniams blokams, sumontuotiems lengvuosiuose automobiliuose ir furgonuose, ir 48 mėnesių – sumontuotiems autobusuose, sunkvežimiuose ir priekabose.

vadovas

Paantraštės