Europos Parlamento nariai patvirtino nuostatas dėl išmaniųjų transporto sistemų. Ar e-CMR prieinami duomenys padės gelbėjimo tarnyboms?
AdobeStock/TTstudio nuotr.

Europos Parlamento nariai patvirtino nuostatas dėl išmaniųjų transporto sistemų. Ar e-CMR prieinami duomenys padės gelbėjimo tarnyboms?

Europos Parlamentas priėmė direktyvą dėl intelektinių transporto sistemų (ITS). Valstybės narės privalės pateikti naudotojams visus ir aktualius duomenis apie eismą, kurie viešai prieinami. Nuostatuose numatyta, kad e-CMR bus naudojami pranešimų sistemose. Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) džiaugiasi dėl priimtų nuostatų.

Europos Parlamentas priėmė direktyvą dėl intelektinių transporto sistemų (ITS). Valstybės narės privalės pateikti naudotojams visus ir aktualius duomenis apie eismą, kurie viešai prieinami. Nuostatuose numatyta, kad e-CMR bus naudojami pranešimų sistemose. Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) džiaugiasi dėl priimtų nuostatų.

Europos Parlamento nariai patvirtino nuostatas dėl išmaniųjų transporto sistemų. Ar e-CMR prieinami duomenys padės gelbėjimo tarnyboms?
AdobeStock/TTstudio nuotr.

IRU su džiaugsmu priėmė žinią, Europos Parlamento plenariniame posėdyje buvo patvirtinta direktyva dėl intelektinių transporto sistemų (ITS). Europos Parlamento narių pritarimas, tai ES teisėkūros proceso pabaiga. ES Tarybai patvirtinus susitarimą, valstybės narės turės dvejus metus pasirengti jį taikyti. Direktyvos tikslas – palengvinti įgyvendinti skaitmeninius sprendimus, stiprinančius saugumą, efektyvumą ir darnų vystymąsi transporto sektoriuje.

Pagal patvirtintą tekstą, valstybės narės privalo kuo skubiau paskelbti kelių informaciją, naudodamosi skaitmeninėmis duomenų saugyklomis ir nacionaliniais prieigos punktais (NAP), kaip numatyta IRU rekomendacijose. Priklausomai nuo duomenų rūšies, naujų informacijų teikimo skaitmenine forma terminas numatytas 2025 m. ir 2028 m. Tokiu būdu pradedamas greitesnio intelektinių transporto sistemų įgyvendinimo procesas“, – aiškino IRU.

Dėl jų ateityje informacija apie tunelių ir tiltų pravažumą, uždarytus kelius, pastovius ir laikinus patekimo į tam tikras teritorijas ribojimus, statybų aikšteles, apylankas ir greičio ribojimus turės būti suskaitmeninta. Informacija apie daugiarūšius terminalus bei informacija, svarbi dėl saugumo, pavyzdžiui, apie kamščius gatvėse, taip pat turi būti apdorojama panašiu būdu, kad galima būtų ją panaudoti komunikacijai realiu laiku.


Taip pat skaitykite: eCMR nauda transporto įmonėms


eCMR ir eCall

Patvirtintoje direktyvoje numatytas taip pat eCMR kaip informacijos šaltinis bendroms ES gelbėjimo pranešimo sistemoms avarijos atveju (eCall).

„Susiejus e-CMR ir eCall, 112 operatoriai turėtų priėjimą prie visos informacijos apie kovinį. Tai ypač svarbu, kai gabenami vertingi arba pavojingi kroviniai. Tačiau, nepaisant akivaizdžių privalumų, eCall paslauga kol kas neprieinama sunkvežimiams“, – paaiškino Raluca Marian, IRU konsultavimo ES direktorė.

„Tikimės, kad valstybės narės greitai imsis būtinų žingsnių, kad pasiruoštų nuostatų įgyvendinimui“, – pareiškė Raluca Marian.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi