Europos prioritetai kelių transporto srityje. Svarbiausia: ES biudžetas ir ekonomikos atkūrimas

Europos prioritetai kelių transporto srityje. Svarbiausia: ES biudžetas ir ekonomikos atkūrimas

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

17.07.2020

Europos prioritetai kelių transporto srityje. Svarbiausia: ES biudžetas ir ekonomikos atkūrimas

Liepos pradžioje Vokietija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Liepos 13 d. TRAN komiteto posėdyje Vokietijos transporto ir skaitmeninimo ministras Andreasas Scheueris pristatė pirmininkaujančios Vokietijos prioritetus kelių transporto srityje. Tuo tarpu liepos pradžioje visą pirmininkavimo programą pristatė kanclerė Angela Merkel.

Dėl koronaviruso pandemijos, pagrindiniu ateinančių mėnesių Vokietijos prioritetu išlieka krizės padarinių sumažinimas. Taigi naujųjų pirmininkų tikslas bus ne tik atkurti ekonomikos augimą, bet ir panaikinti kelių transporto ir vidaus rinkos veikimo apribojimus.

2021-2027 Europos biudžetas

Didžiausias iššūkis bus pasiekti susitarimą dėl 2021–2027 m. Europos biudžeto projekto ir Europos atstatymo po pandemijos programos. Europos Komisija pasiūlė papildomai panaudoti 750 mlrd. Eur, iš jų 500 mlrd. – dotacijų ir 250 mlrd. – paskolų pavidalu.

Antroji pandemijos banga

Vokietija taip pat planuoja paruošti Europą galimai antrai pandemijos bangai, pvz. diegiant išankstinio perspėjimo apie pandemijos grėsmę tarpvalstybinėse situacijose sistemą. Ministro teigimu, kelių transporto sektoriui reikia avarinio plano kilus antrajai pandemijos bangai. Dvišalių sprendimų neužtenka – reikia Europos lygiu koordinuotų veiksmų.

Europos ekonomikos atkūrimas

Europos ekonomikos atkūrimas po pandemijos sieks ES dviejų tikslų:

– klimato neutralumo,

– ir skaitmeninė transformacijos.

Pirmininkaujanti Vokietija dalyvaus kuriant į ateities iššūkius atsakančias darnaus ir intelektualaus mobilumo strategijas. Ateities transportas turi būti novatoriškesnis, ekologiškesnis ir efektyvesnis.

Šiam tikslui kelių transporto sektoriui reikia paskatų ir tinkamos finansinės paramos. Ministras taip pat paskelbė tęsiantis darbą su Eurovinjete ir kuriant ambicingus sprendimus, kurie apsaugotų aplinką ir suteiktų piliečiams galimybę pasirinkti ekologiškas transporto formas. Tai turėtų būti įmanoma ir kuriant alternatyvius energijos šaltinius, tokius kaip vandenilis. Ministras Andreasas Scheueris taip pat paskelbė paramą įvairiarūšiam transportui ir investicijas į geležinkelių infrastruktūrą.

Šalt.: ZMPD, europa.eu, eu2020.de

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)