Finansinė pagalba įmonėms Vokietijoje. Kokias galimybes teikia valstybė ir federacinės žemės

Finansinė pagalba įmonėms Vokietijoje. Kokias galimybes teikia valstybė ir federacinės žemės

Finansinė pagalba įmonėms Vokietijoje. Kokias galimybes teikia valstybė ir federacinės žemės

Visi Vokietijoje įsikūrę verslininkai gali gauti paramą iš įvairių ekonominės paramos programų. Tai keli šimtai programų, kurias siūlo Europos Sąjunga, federalinė vyriausybė, federalinės žemės ir yra daugiausia skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai svarbu ir tiems transporto ir logistikos sektoriaus verslininkams, kurie įsteigė savo įmones Vokietijoje arba planuoja tokį žingsnį.

Didžioji dalis iš federalinio biudžeto siūlomų lėšų skiriama visai Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijai. Ypatingas dėmesys skiriamas naujoms subsidijoms, kurioms naudojamos įvairios investicijos, specialios nusidėvėjimo sumos, regioninė parama ar specialūs kreditai.

Federalinės pagalbos fondai paprastai skirti steigti naujas įmones ir remti mažas ir vidutines įmones.

Pastaruoju metu vis svarbesnis tampa novatoriškų produktų ir gamybos procesų skatinimas, energijos taupymas ir anglies dvideginio išmetimo mažinimas. Viešoji pagalba mažų ir vidutinių įmonių sektoriui įgyvendinama daugiausia šiomis formomis:

– naujų įmonių įkūrimo rėmimas,

– investicijų rėmimas,

– aplinkos apsaugos ir gerinimo rėmimas,

– kreditinių garantijų suteikimas,

– parodų ir eksporto veiklos rėmimas,

– pirminių ir tęstinių specialistų mokymų rėmimas,

– užimtumo plėtros rėmimas,

– mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rėmimas.

Už investicinės paramos dydį Vokietijoje iš esmės atsakingos atskiros federalinės žemės. Kiekvienoje federalinėje žemėje buvo įsteigta regioninė paramos investicijoms agentūra.

Palankios paskolos užsienio verslininkams

Kiekviena savivaldybė, priklausomai nuo jos finansinių išteklių, turi galimybę skirti užsienio verslininkams subsidijas ir paramas. Gerai žinoma Rekonstrukcijos banko („Kreditanstalt für Wiederaufbau“ – KfW)) įgyvendinama ERP („European Recovery Program“) – „Lėšos pradžiai“ programa, t.y. mažųjų ir vidutinių įmonių rėmimo programa. Ji siūlo ilgalaikes paskolas su palankiais fiksuotais palūkanų tarifai visų rūšių verslo investicijoms. Parama gali būti teikiama tiek gamybos, tiek amatų, prekybos ir paslaugų įmonėms.

Lėšomis iš programų gali būti padengta iki 80 proc. investicijų išlaidų. Daugeliu atvejų „KfW“ siūloma parama, t.y., mažųjų ir vidutinių įmonių veiklą remiančias programos, jungiamos su verslininko veiklos buveinės federalinių žemių pagalbos programomis. Paprastai didžiausia grąžintina subsidijos suma yra 5 mln. Eur. Programą įgyvendina ir valdo „Kreditanstalt für Wiederaufbau“.

Kapitalo pagalba įmonėms Vokietijoje

Jaunoms įmonėms, kurios remiasi šiuolaikinėmis technologijomis, buvo sukurtas finansavimas nuosavo kapitalo forma. KfW veiklos pradžiai turi specialius fondus, iš kurių tiek naujai įsteigtos, tiek veikiančios įmonės gali gauti iki 3 Mln. Eur.

Kitos finansavimo galimybės:

BAG (Vokietijos federalinės krovinių transporto tarnybos) subsidijos (Bendrijos užduotys: pagerinti regioninę ekonomikos struktūrą);

– specialios atskirų federalinių žemių pagalbos programos,

– ES pagalba. 

 

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi