TransInfo

Railway Supply/RailFreight/GoogleMaps

Graikija ir Bulgarija planuoja Bosforo sąsiaurį aplenkiančią intermodalinę magistralę

Graikija ir Bulgarija planuoja tiesti geležinkelio magistralę, kuri sujungs Salonikų uostą su Burgasu ir Varna bei Rusę prie Dunojaus prie Bulgarijos ir Rumunijos sienos. Naujasis maršrutas bus TEN-T tinklo dalis ir leis transportuoti tarp Egėjo ir Juodosios jūros uostų, aplenkiant Turkijos sąsiaurius. Apie tai pranešė žurnalas "Railway Supply" su nuoroda į "RailFreight".

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

„Sea2Sea“ tai bendras Graikijos ir Bulgarijos projektas. Graikai nori nutiesti naują 206 km ilgio geležinkelio liniją nuo Salonikų iki Toxotes ir modernizuoti esamą liniją nuo Aleksandropolio iki Ormenio Bulgarijos pasienyje. Šiuo metu ruošiamasi steigti bendrą įmonę, kuri investuos panašiai kaip Latvijos, Lietuvos ir Estijos įsteigta bendrovė „Rail Baltica“. 2023 m. turi būti sudarytos pirmosios statybos darbų vykdymo sutartys, o projekto įgyvendinimas turi būti  baigtas iki 2028 m.

Nauja geležinkelio magistralė yra strateginis Graikijos, norinčios sustiprinti savo uostų Egėjo jūroje svarbą, projektas. Graikijos geležinkeliai tikisi, kad dėl maršrutų išplėtimo ir modernizavimo, dėl kurio sutrumpės prekinių traukinių važiavimo laikas. Salonikų uostas aptarnaus dalį šiuo metu laivais per Bosforą gabenamų krovinių konteineriuose.

Nuo jo įgyvendinimo šis projektas turi potencialo pritraukti nemažą procentą konteinerinių krovinių, tradiciškai gabenamų per Bosforo sąsiaurį. Perėjimas nuo jūrų transporto prie geležinkelių transporto galėtų siekti 650 mln. Euro krovinių per metus“, – teigė Graikijos geležinkelių infrastruktūrą valdanti bendrovė „ERGOSE“.

Nauja magistralė bus naudojama tiek krovinių, tiek keleivių vežimui. Graikai nurodo, kad šis projektas atitinka ES tvaraus intermodalinio transporto skatinimo politiką.  Ilgalaikėje perspektyvoje šią liniją bus galima pratęsti per Rumunijos teritoriją iki Ukrainos.

Projekto statybos sutartys bus pasirašytos 2023 m., o darbai bus vykdomi iki 2028 m.

https://bit.ly/MMT_ARTICLE_BANER_LT

Paantraštės