TransInfo

Importo ir eksporto statistika. Rodikliai geri, augimas spartus

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

2018 m. rugpjūtį prekių eksportuota už 2,54 mlrd. Eur, o importuota – už 2,69 mlrd. Eur. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,57 mlrd. Eur.

Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, rugpjūtį, palyginti su liepa, eksportas ir importas padidėjo po 5,7 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (17,4 proc.), baldų (18,9 proc.), javų (96,5 proc.) eksportas.

Importo ir eksporto padidėjimas

Importo padidėjimą lėmė padidėjęs žalios naftos (42,3 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (14,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,7 proc., importas sumažėjo 1,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,9 proc., be mineralinių produktų – 5,5 proc.

Per metus (šių metų rugpjūtį, palyginti su 2017 m. rugpjūčiu) eksportas padidėjo 13,5 proc., importas – 11,6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (54,1 proc.), javų (2,3 karto), plastikų ir jų gaminių (18,2 proc.) eksportas.

Importo padidėjimą lėmė išaugęs:

– žalios naftos (68,6 proc.),

– organinių chemijos produktų (46,1 proc.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,9 proc., importas – 3,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 18,3 proc., be mineralinių produktų – 10,5 proc.

2018 m. importo ir eksporto rodikliai

2018 m. sausį-rugpjūtį, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 8,8 proc., importas – 8,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 11,8 proc., be mineralinių produktų – 10,6 proc.

Šiemet sausį-rugpjūtį Lietuva daugiausia eksportavo į:

– Rusiją (13,9 proc.),

– Latviją (9,9 proc.),

– Lenkiją (8,2 proc.)

– ir Vokietiją (7,3 proc.).

Importavo iš:

– Rusijos (14 proc.),

– Vokietijos (12,2 proc.),

– Lenkijos (11,3 proc.)

– Latvijos (6,7 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,2 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), Jungtines Valstijas (8,4 proc.), Latviją (7,7 proc.) ir Švediją (6,9 proc.).

Eksporto ir importo prekės

2018 m. sausį-rugpjūtį Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 14,8 ir 21,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,2 ir 17,1 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,5 ir 11,6 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (20,2 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,3 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (9,2 proc.), plastikų ir jų gaminių (8 proc.).

Elta.lt, Pixabay/Jaume Jaquet nuotr.

Paantraštės