Įsigaliojo ES reglamentai dėl dokumentų transporte galiojimo pratęsimo

Įsigaliojo ES reglamentai dėl dokumentų transporte galiojimo pratęsimo

Įsigaliojo ES reglamentai dėl dokumentų transporte galiojimo pratęsimo

Nuo koronaviruso pandemijos protrūkio praėjo keletą mėnesių. Tuo tarpu Europos Sąjunga ką tik įvedė vienodus reglamentus dėl dokumentų ir leidimų galiojimo transporto sektoriuje. Patikrinkite, kam tai tiksliai taikoma.

ES oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas sektoriui svarbus EP ir ES Tarybos Reglamentas, nustatantis specialias laikinas priemones, susijusias su COVID-19 epidemija, dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų ir leidimų atnaujinimo ir pratęsimo bei tam tikrų periodinių patikrinimų ir periodinių mokymų tam tikrose transporto teisės aktų srityse atidėjimo. ES taisyklės įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo.

Teisės akte numatytos nepaprastosios priemonės yra susijusios su dokumentais, kurių galiojimas baigiasi tarp 2020 m. vasario 1 d. ir rugpjūčio 31 d. Tai tokie dokumentai, kaip:

– vairuotojo pažymėjimas ir vairuotojų profesinė kvalifikacija (jų galiojimas buvo pratęstas 7 mėnesiais),

– transporto priemonių techninės apžiūra (jų galiojimas buvo pratęstas 7 mėnesiais),

– ES licencijos, pažymėjimai ir leidimai kelių transportui (jų galiojimas buvo pratęstas 6 mėnesiams).

Kaip aiškina Ispanijos transporto asociacijų federacija „Fenadismer“, kiekviena valstybė narė turi nuspręsti, ar transporto sektoriui šias specialiąsias priemones taikyti, ar ne (jei jokios leidžiančios nukrypti nuostatos nebus taikomos, reikia apie tai informuoti Europos Komisiją). Tačiau iš valstybių narių bus reikalaujama atsižvelgti į jų teritorijoje veikiančioms užsienio bendrovėms taikomus terminus.

„Pavyzdžiui, jei Danija nuspręstų nepratęsti transporto priemonių techninių apžiūrų galiojimo laiko, ji negalėtų reikalauti, kad Portugalijos sunkvežimis turėtų atnaujintą apžiūrą, jei Portugalijos vyriausybė įves šią ypatingąją priemonę, o vežėjas pateks į nustatytą terminą“, – aiškina „Fenadismer“.

Šalys, kuriose transporto sektoriuje dėl pandemijos dar reikės prailginti dokumentų galiojimą, galės šias nuostatas taikyti. Šiuo tikslu jos turės pateikti Europos Komisijai atitinkamą paraišką.

Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi