TransInfo

Išmokų vairuotojams problema. Gavo pinigų už nakvynę kabinoje, po kelių metų turėjo grąžinti dvigubai daugiau – 22 tūkst. Eur

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Nors vairuotojas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu gavo pinigų už miegą kabinoje, po trejų metų jis turėjo juos grąžinti darbdaviui. Įskaitant palūkanas, suma siekė 22 tūkst. Eur!

Šis neįprastas atvejis įvyko Lenkijoje. 2015 metais vairuotojas gavo beveik 14 tūkst. Eur už tai, kad beveik 2,5 metų miegojo sunkvežimio kabinoje. Teismo sprendimas buvo galutinis. Tačiau vežėjas paskelbė, kad apskųs sprendimą Aukščiausiajame Teisme. Jis taip ir padarė ir laimėjo bylą, dėl kurios vairuotojas dabar turi jam grąžinti ne tik prieš trejus metus paskirtus pinigus, bet ir palūkanas. Po kelių metų suma išaugo virš 22 tūkst. Eur ir vis dar auga.

Kaip tai galėjo atsitikti? Tai išskirtinis atvejis, bylą komentuoja teisės konsultantai. Vairuotojas patiekdamas ieškinį gavo galutinį sprendimą dar prieš 2016 m. lapkričio 24 d. Konstitucinio Teismo nutartį, kuria paskelbtos antikonstitucinės nuostatos dėl apgyvendinimo išmokos tarptautiniame transporte. Kai procesas vyko Aukščiausiajame Teisme, bylą sprendęs teismas atsižvelgė į Konstitucinio Teismo priimtą nutartį.

Rezultatas? Bylos sprendimas vairuotojui buvo nepatenkinamas. Negana to, dėl teisėtai užbaigtų teisinių procedūrų nėra galimybės dėl šių pinigų kovoti.

Svarbi sutarčių nuostata

Tačiau kova dėl išmokų neturi taip baigtis. Vairuotojams patariama reguliuoti dieninės apgyvendinimo išmokos dydį darbo sutartyse, bendradarbiavimo sutartyse, kolektyvinėse darbo sutartyse ar darbo apmokėjimo taisyklėse. Tuomet nekils abejonių dėl apgyvendinimo išmokos sumokėjimo.

Kodėl taip svarbu? Nes šiuo metu vairuotojai gali reikalauti apgyvendinimo išmokų remdamiesi Darbo kodeksu ir potvarkio dėl gautinų sumų už komandiruotes nuostatomis, kurių tarifus nustato minėti susitarimai ir nuostatos. 

Vairuotojai, sureguliavę šį klausimą aukščiau minėtais dokumentais, gali būti ramūs dėl savo apgyvendinimo išmokų. Tie, kurie nepriėmė tokių nuostatų dokumentuose neturi, yra blogesnėje padėtyje. Tokiu atveju teisininkai pataria jiems siekti tik atgauti faktinių apgyvendinimo išlaidų kompensavimą.

Buvo patogu? Mažiau pinigų

Pinigų už nakvynę kabinoje gali tikėtis net ir tie vairuotojai, kurių sunkvežimiuose yra specialiai patogiam poilsiui sukurtos vietos. Tačiau reikia atsiminti, kad kuo aukštesnis naktinio poilsio standartas, tuo kompensacija turėtų būti mažesnė.

Tuo atveju, jei tiksliai išmokos sumos dydžio nustatyti neįmanoma arba sunku, teismas, spręsdamas bylą dėl apgyvendinimo išmokos, remsis visomis su byla susijusiomis aplinkybėmis.

Tačiau šiuo klausimu yra daug abejonių. Taigi vežėjai vis dar nėra visiškai tikri, kiek aprūpinimas vairuotojui poilsiui pritaikyta kabina yra susijęs su pareiga sumokėti išmoka, o jei taip, tai kokia turėtų būti suma. 

Draudimas nakvoti sunkvežimio kabinoje

Vairuotojo poilsio laikas buvo nustatytas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente 561/2006. Šis reglamentas apibrėžia „savaitinio poilsio laiką” kaip savaitėje esantį laiko tarpą, kuriuo vairuotojas gali laisvai disponuoti ir kuris apima įprastą ar sutrumpintą savaitinio poilsio laiką. Įprastas poilsio laikas reiškia poilsį, besitęsiantį mažiausiai 45 valandas, tuo tarpu sutrumpintas poilsio laikas tęsiasi mažiau nei 45 valandas, pastarąjį galima sutrumpinti iki ne mažiau nei 24 poilsio valandų. Šiuo metu draudimas praleisti šią pertrauką kabinoje galioja Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, Vokietijos, Ispanijos ir Italijos teritorijoje.

Bendradarbiavimas: Dorota Zemkovska//People photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com

Paantraštės