TransInfo

Ispanija pakeičia taisykles reglamentuojančias kassavaitinio poilsio kabinoje kontrolę. Vairuotojai atsikvėps

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Europos Komisijos reakcija į Ispanijos tarnybų kontrolių, dėl draudimo nakvoti kabinoje, vykdymą buvo veiksminga. Ispanijos Susisiekimo ministerijos keičia savo požiūrį į procedūras ir paaiškina, kaip jos atrodys.

Neseniai Europos Komisija užginčijo Ispanijos reikalavimą vairuotojui turėti viešbučio sąskaitą kaip patvirtinimą, kad jis praleido kassavaitinį poilsį už transporto priemonės kabinos. Šis reikalavimas buvo numatytas specialiame protokole dėl patikrinimų, atliktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006, kurį išdavė Ispanijos valdžios institucijoms vietinė Susisiekimo ministerija. Tačiau Briuselio nuomone, tai neatitinka ES reglamentams, todėl ministerija nusprendė keisti kontrolės procedūras – informuoja Ispanijos transporto organizaciją CETM.

Kassavaitinio poilsio patikrinimų instrukcijos buvo pakeistos taip:

– Patikrinimai bus atliekami tik vietoje, kai transporto priemonė pastatyta.

– Kassavaitinis poilsis kabinoje bus baudžiamas kaip labai rimtas pažeidimas 2 tūkst. Eur nuobauda (pagal ROTT įstatymo dėl kelių transporto įstatymo 197 str. 42.6 d.).

Laikotarpiai, kuriais nesilaikoma visų Bendrijos nuostatose nustatytų sąlygų dėl vairavimo ir poilsio laikotarpių, nelaikomi poilsio laikotarpiais. Taigi, jei patikrinimo metu paaiškėja, kad vairuotojas praleidžia 45 valandų pertrauką transporto priemonėje, tai nebus laikoma kassavaitiniu poilsiu.

Svarbiausia, kad po poilsio pabaigimo nebus reikalaujami jokie dokumentai patvirtinantys poilsį už kabinos ribų (viešbučio sąskaitos, kvitai ir tt).

Paantraštės