Ispanijos ministerija paskelbė transporto sektoriaus skolininkų sąrašą – tarp jų gerai žinomi vežėjai
Bartošo Vavryšuko nuotr.

Ispanijos ministerija paskelbė transporto sektoriaus skolininkų sąrašą – tarp jų gerai žinomi vežėjai

Ispanijos transporto ministerija paskelbė pirmąjį krovinių siuntėjų ir tarpininkų skolininkų sąrašą.

Ispanijos transporto ministerija paskelbė pirmąjį krovinių siuntėjų ir tarpininkų skolininkų sąrašą.

Ispanijos ministerija paskelbė transporto sektoriaus skolininkų sąrašą – tarp jų gerai žinomi vežėjai
Bartošo Vavryšuko nuotr.

2021 m. rudenį Ispanijos vyriausybė priėmė teisės aktus, kuriais siekiama kovoti su pavėluotais mokėjimais už krovinių vežimo paslaugas. Transporto ministerija teigia, kad sankcijų sistema kartu su Transporto inspekcijos darbu šioje srityje iš esmės prisidėjo prie su mokėjimų terminais susijusios padėties pagerinimo.

Siekiant, kad taisyklės būtų veiksmingesnės ir vežėjų klientai būtų priversti laikytis mokėjimo punktualumo, įstatyme taip pat reikalaujama, kad Transporto administracija periodiškai skelbtų laivybos, siuntėjų ir tarpininkų įmonių, kurios buvo nubaustos už Mokėjimų vėlavimo įstatymo pažeidimus ir kurių nuobaudos jau yra įsiteisėjusios administracine tvarka sąrašą.

Tik šią vasarą Ispanijos transporto ministerija savo oficialioje interneto svetainėje paskelbė pirmąjį 64 įmonių, nubaustų per pirmąjį šių metų pusmetį, sąrašą. Kai kuriais atvejais baudos viršija 16 tūkst. Eur. Į sąrašą pateko gerai žinomi rinkos dalyviai, tokie kaip DHL ir „Kuhne + Nagel”.

Specialus transporto sektoriaus įstatymas

Įstatymas, kuriuo nustatytos baudos už mokėjimo terminų pažeidimus, įsigaliojo 2021 m. spalio mėn. Teisės aktas taikomas tik kelių transporto sektoriui ir numato griežtas baudas, siekiančias iki 6 tūkst. Eur, už pavėluotus mokėjimus. Jei pažeidimai padaromi pakartotinai, baudos gali siekti iki 30 tūkst. Eur.

Ispanijoje maksimalaus įstatymais numatyto mokėjimo termino viršijimas priskiriamas prie rimtų pažeidimų, kai už mokėjimą atsakinga šalis nėra vartotojas, o vežimo paslaugos kaina yra lygi arba mažesnė nei 3 tūkst. Eur. Vėlavimo atveju, kai transporto paslaugos kaina yra didesnė nei 3 tūkst. Eur, tai yra labai rimtas pažeidimas.

Baudos vežėjams, nevykdantiems įsipareigojimų, priklauso nuo įsiskolinimo sumos:

  • nuo 401 iki 600 Eur, kai vežimo paslaugos kaina yra mažesnė nei 1000 Eur,
  • nuo 601 iki 800 Eur, kai vežimo paslaugos kaina yra nuo 1 000 iki 1500 Eur,
  • nuo 801 iki 1000 Eur, kai vežimo paslaugos kaina yra nuo 1501 iki 3000 Eur,
  • nuo 1001 iki 2000 Eur, kai paslaugos kaina yra nuo 3001 iki 4000 Eur,
  • nuo 2001 iki 4000 Eur, kai transporto paslaugos kaina yra nuo 4001 iki 6000 Eur,
  • nuo 4001 iki 6000 Eur, kai vežimo paslaugos kaina yra didesnė nei 6000 Eur,
  • nuo 6001 iki 18000 Eur, jei atsakingas asmuo per pastaruosius 12 mėnesių jau buvo nubaustas administracine tvarka už bet kokio kito labai sunkaus pažeidimo padarymą. Baudos dydis gali būti padidintas iki 30000 Eur, jei vėlavimas atlikti mokėjimą daro didelę įtaką įmonės kredito rizikai įvertinti arba jei maksimalus teisinis mokėjimo terminas buvo viršytas daugiau kaip 120 dienų.

Kuklus pagerėjimas

Įstatymas turėjo padėti išspręsti vieną didžiausių Ispanijos krovinių vežimo sektoriaus problemų. Transporto profesinių sąjungų federacijos “Fenadismer” duomenimis, kai įstatymas įsigaliojo, du iš trijų mokėjimų, kuriuos transporto įmonėms atlikdavo jų klientai, neatitiko taisyklių. Beveik pusė pavėluotų mokėjimų buvo atliekami po 90 dienų, o ketvirtadalis – net po 120 dienų. 

Remiantis naujausiais liepos mėnesio duomenimis, atsiskaitymo už vežimo paslaugas terminai Ispanijoje sudarė 70 dienų o 53 proc. siuntėjų ir ekspeditorių vis dar nesilaikė maksimalių terminų, nustatytų teisės aktuose. 16 proc. skolininkų vėlavo atsiskaityti daugiau kaip 120 dienų.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi